System ocieplania budynków z silikonową, silikatowo-silikonową, mozaikową i akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz tynkami natryskowymi z linii AKORD

System ociepleń KABE THERM XPS jest systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu ekstrudowanego. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Ze względu na wysoką odporność na działanie wody /jak podciaganie kapilarne czy opady atmosferyczne/ oraz uszkodzenia mechaniczne, stosowany jest najczęściej przy termomodernizacji budynków w strefie cokołowej lub parterowej budynków. System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie. System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych,które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu tynków akrylowych PERMURO, PERMURO AKORD , mozaikowych MARMURIT COLORATO, MOZAIKER AKORD COLORATO, MOZAIKER DECOR, silikatowo-silikonowych SISI AVANT lub silikonowych ARMASIL T, ARMASIL T AKORD oraz SILCO T AVANT dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur. Przy czym, po zwilżeniu tynku silikonowego ARMASIL T na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.

• Wysoka oporność na działanie wody i opadów atmosferycznych / szczególnie przy zastosowaniu zaprawy KOMBI HYDRO STOP/
• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Szeroka paleta rodzajów, kolorów wypraw tynkarskich
• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
  • Opcjonalna powłoka malarska na tynkach natryskowych
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze styropianu ekstrudowanego o kodzie: co najmniej XPS EN 13164 T1-L2-W2-S5-P5-DS(70,90)-CS(10/Y)300-TR200 i reakcji na ogień w klasie E wg PN-EN 13501-1:2019-02
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 2 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Kolory:naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (w przypadku tynków ARMASIL T i ARMASIL T AKORD tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); tynki mozaikowe MARMURIT COLORATO, MOZAIKER AKORD COLORATO i MOZAIKER DECOR wg kolekcji kolorystycznej danego tynku;
Faktury:pełna/ drapana/mieszana (tylko tynk PERMURO) a pozostałe tynki faktura pełna;
Grubości ziarna:1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm tynk PERMURO AKORD, SILCO T AVANT, SiSi AVANT gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mm; ARMASIL T AKORD tylko gr. ziarna 1,5 mm; tynk mozaikowy MARMURIT COLORATO gr. ziarna 1,0 mm i 1,5 mm; tynk mozaikowy MOZAIKER AKORD COLORATO i MOZAIKER DECOR gr. ziarna 0,8 mm;
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność międzywarstwowa:≥ 0,08 MPa:
Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie:kat. II
Supreme Poradnik