System ocieplania i docieplania budynków już wcześniej ocieplonych styropianem z silikonową, polikrzemianową, silikatowo-silikonową i akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz efektem deski i tynkami natryskowymi z linii AKORD

System ociepleń KABE THERM RENO jest najpopularniejszym systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków oraz docieplania ścian z istniejącym systemem na bazie styropianu*. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie) oraz w budownictwie szkieletowym. Ze względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest najczęściej przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej). System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) lub w postaci płyt drewnopochodnych OSB wg normy PN 300 o gęstości nie mniejszej niż 780 kg/m3 i wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 16 MPa. Mocowanie do płyt OSB odbywa się przy pomocy kleju poliuretanowego KOMBI RAPID i łączników mechanicznych. System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu tynków akrylowych PERMURO, PERMURO AKORD polikrzemianowych NOVALIT T, NOVALIT T AKORD silikonowych ARMASIL T, ARMASIL T AKORD, SILCO T AVANT lub silikatowo-silikonowych SiSi AVANT dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur oraz w efekcie deski. Przy czym, po zwilżeniu tynku silikonowego ARMASIL T na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.

*Przy montażu docieplenia do systemu ociepleń z wierzchnią wyprawą tynkarską łączna grubość istniejącej i nowo wykonanej warstwy termoizolacyjnej nie może przekroczyć 60 cm.
** W przypadku docieplania istniejącego systemu ociepleń średnie zużycie zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI wynosi 4,50 kg/m2.
*** W zależności od rodzaju tynku
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła

• Szeroka paleta rodzajów, kolorów i efektów dekoracyjnych wypraw tynkarskich
• Możliwość docieplania budynków z istniejącym ociepleniem na bazie styropianu
• Możliwość zastosowania dużych grubości płyt styropianowych
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
  • Opcjonalna powłoka malarska na tynkach natryskowych
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: płyty ze styropianu o kodzie: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 2 do 50 cm włącznie
Sposób mocowania termoizolacji: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym
Tkanina zbrojąca: systemowa siatka z włókien szklanych
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO)
Kolory: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (w przypadku tynków NOVALIT T i ARMASIL T tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych)
Faktury: pełna/ drapana/mieszana (tynk ARMASIL T, SILCO T AVANT i SiSi AVANT tylko faktura pełna)
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm (tynk SILCO T AVANT, SiSi AVANT oraz PERMURO AKORD tylko gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mm); ARMASIL T AKORD i NOVALIT T AKORD tylko gr. ziarna 1,5 mm
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność międzywarstwowa:≥ 0,08 MPa
Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h): < 0,5 kg/m²
Odporność na uderzenie układu z tynkiem: PERMURO, NOVALIT T, NOVALIT T AKORD, ARMASIL T AKORD kat. II • ARMASIL T/SILCO T AVANT/SiSi AVANT/ PERMURO AKORD/ EFEKT DESKI kat. III
Supreme Poradnik