System ocieplania budynków z mozaikową zewnętrzną wyprawą tynkarską

System ociepleń KABE THERM MARMURIT COLORATO / MOZAIKER COLORATO jest systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu z zewnętrzną mozaikową wyprawą tynkarską. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych). Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu strukturalnych tynków mozaikowych nakładanych ręcznie MARMURIT COLORATO oraz nakładanych maszynowo MOZAIKER AKORD COLORATO.

*W zależności od rodzaju tynku
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji imitującą naturalną okładzinę kamienną
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Łatwa i szybka aplikacja tynków natryskowych
• Szeroka gama kompozycji kolorystycznych

– Warstwa klejąca
– Warstwa termoizolacyjna
– Warstwa zbrojona
– Warstwa wykończeniowa

Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze styropianu o kodzie: EPSEN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Kolory tynków:wg wzornika MARMURIT COLORATO oraz MOZAIKER AKORD COLORATO;
Faktury:pełna;
Grubości ziarna:0,8 mm (AKORD) oraz 1,0 mm i 1,5 mm
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa;
Przyczepność:• do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność po starzeniu warstwy wierzchniej:≥ 0,08 MPa;
Wodochłonność (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie układu z tynkiem mozaikowymkat. III
Supreme Poradnik