System ocieplania budynków z zewnętrzną okładziną w postaci elastycznych płytek klinkierowych

System ociepleń KABE THERM ELASTOLITH/HAAKSBERGEN jest zestawem materiałów przeznaczonych do ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu z okładziną w postaci elastycznych płytek klinkierowych. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Szczególnie jest polecany na inwestycje gdzie wymagana jest wysoka estetyka i odporność na warunki zewnętrzne. System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu ( monolitycznego lub prefabrykowanego). Możliwe jest również zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych. Warstwą wierzchnią systemu jest trwała i estetyczna okładzina z elastycznych płytek elewacyjnych ELASTOLITH/HAAKSBERGEN imitująca okładzinę klinkierową i dostępna w szerokiej palecie kolorów, kształtów i faktur.

Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Możliwość zastosowania różnych rodzajów okładzin

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze styropianu o kodzie co najmniej: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:klejenie i mocowanie mechaniczne;
Zastosowanie łączników mechanicznych:opcjonalne (określone w projekcie technicznym);
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność warstwy wierzchniej:≥ 0,08 MPa;
Wodochłonność (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie warstwy wierzchniej:kat. I
Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej:≤ 1,0m;
Supreme Poradnik