System ocieplania budynków o podwyższonej udarności z silikonową i akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz atrakcyjnymi efektami dekoracyjnymi

System KABE THERM ELASTO jest systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne (udarność). Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Szczególnie polecany w miejscach wymagających podwyższonej odporności mechanicznej oraz atrakcyjnych efektów dekoracyjnych. System może być stosowany na ścianach wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu strukturalnych tynków silikonowych ARMASIL T lub akrylowych PERMURO, PERMURO AVANT dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur. Ponadto w tym systemie, można wykonać dekoracyjne efekty cegły i betonu architektonicznego.

*W zależności od rodzaju i faktury tynku
Uwaga: Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.
Uwaga: W przypadku zastosowania łączników mechanicznych z talerzykami zagłębionymi w styropianie wszystkie zaślepki styropianowe należy zamontować w otworze (przykleić) za pomocą kleju poliuretanowego KOMBI RAPID. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do miejscowego wybrzuszenia w miejscach zastosowania łączników i niepodklejonych zaślepek styropianowych.

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Podwyższona odporność na uderzenie (klasa I)
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Możliwość zastosowania farb elewacyjnych dostępnych w szerokiej palecie barw

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa (tynk lub efekt dekoracyjny)
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: płyty ze styropianu o kodzie: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80;
Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji: system klejony całkowicie lub częściowo klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca: systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Kolory: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (w przypadku tynku ARMASIL T tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);;
Faktury: pełna/ drapana/mieszana (tynk PERMURO AVANT i ARMASIL T tylko faktura pełna);
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm (tynk PERMURO AVANT tylko gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mm);
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność po starzeniu, warstwa wierzchnia: ≥ 0,08 MPa:
Wodochłonność (po 24 h): < 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie układu z tynkiem silikonowym i akrylowym:pojedyncza warstwa siatki KABE 165 lub KABE 175 (oprócz układu z PERMURO AVANT) kat. I • podwójna warstwa siatki (oprócz układu z PERMURO) kat. I • pojedyncza warstwa siatki PERMURO DECOR i ARMASIL T DECOR kat. I • pojedyncza warstwa siatki KABE 145 kat. II
Supreme Poradnik