System ocieplania budynków z silikonową, silikatowo-silikonową i akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz dekoracyjnymi
wyprawami o fakturze gładkiej

System ociepleń KABE THERM AVANT jest systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie).
Szczególnie jest polecany na inwestycje gdzie istotne są koszty i gładka dekoracyjna faktura. System może być stosowany na ścianach wykonanych z elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu strukturalnych tynków silikonowych SILCO T AVANT, silikatowo-silikonowych SiSi AVANT lub akrylowych PERMURO AVANT dostępnych w szerokiej palecie kolorów. Ponadto w tym systemie można wykonać warstwę wierzchnią o fakturze gładkiej w układzie PERMURO-DECOR FAKTURA GŁADKA, NOVALIT T-DECOR FAKTURA GŁADKA, MINERALIT T-DECOR FAKTURA GŁADKA i MINERALIT T/NOVALIT T MODELOWANY-DECOR FAKTURA GŁADKA.

*W zależności od rodzaju tynku
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Możliwość zastosowania farb elewacyjnych dostępnych w szerokiej palecie barw

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa (tynk lub efekt dekoracyjny)
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: płyty ze styropianu o kodzie: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Grubość warstwy termoizolacyjnej: od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji: system klejony całkowicie lub częściowo klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca: systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Kolory: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru;
Faktury: pełna;
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm;
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność po starzeniu warstwy wierzchniej: ≥ 0,08 MPa:
Wodochłonność (po 24 h): < 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie układu z tynkiem akrylowym PERMURO AVANT: kat. II • pozostałe układy kat. III
Reakcja na ogień: B-s1,d0
Supreme Poradnik