Mineralna zaprawa iniekcyjna o bardzo drobnym uziarnieniu i wysokiej wytrzymałości do wypełniania otworów, rys i pustych przestrzeni (tzn. kawern) w murach. Produkt po zarobieniu wodą tworzy ciekłą i łatwo pompowalną mieszankę o szybkim przyroście wytrzymałości i wysokiej wytrzymałości końcowej. Materiał stosowany jest przy wykonywaniu iniekcji w murach.

Bazowy środek wiążący:cement portlandzki, środki modyfikujące
Proporcje mieszania:ok. 6,8 l na 20 kg worek
Wydajność:z jednego opakowania produktu po dodaniu odpowiedniej ilości wody uzyskamy około 14,5 l gotowego do użycia produktu
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):od +5°C do +25°C
Okres przydatności do stosowania:12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią
Wytrzymałość na zginanie stwardniałej zaprawy po 7 dniach dojrzewania:4,8 [N/mm2]
Wytrzymałość na zginanie stwardniałej zaprawy po 28 dniach dojrzewania7,8 [N/mm2]
Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy po 7 dniach dojrzewania23,3 [N/mm2]
Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy po 28 dniach dojrzewania33,6 [N/mm2]
Współczynnik absorpcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy po 24h0,15 [kg/m2]
Moduł sprężystości E10,0 [GPa]
Opakowania:Jednorazowe opakowanie papierowe zawierające 20 kg produktu
Przechowywanie:Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C

– Brak skurczu
– Wysoka wytrzymałość na ściskanie
– Bardzo dobra rozlewność i penetracja kawern
– Brak sedymentacji

Do czystego pojemnika na zaprawę wlać około 6,8 l czystej zimnej wody, starannie i długo mieszać (ok. 3 -4 min.). Uwaga: Zbyt mała ilość wody spowoduje niewystarczającą płynność zaprawy. Zarówno zbyt długie, jak i zbyt intensywne
mieszanie może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia zaprawy i w konsekwencji obniżenia jej parametrów wytrzymałościowych. Przy bezciśnieniowym wypełnianiu pustek materiał wlewać przez lejek. Przy wtłaczaniu pod ciśnieniem należy stosować odpowiednie urządzenia iniekcyjne. Najwcześniej po 7 dniach od wprowadzenia zaprawy, otwory iniekcyjne należy ponownie rozwiercić wiertłem o średnicy większej o ok. 2÷4 mm i wykonać hydrofobową
przeponę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, stosując preparat MICROSILEX RESTAURO. W przypadku, gdy nie jest możliwe zachowanie podanych czasów, można od razu nasączać preparatem, przy czym należy wtedy wywiercić
drugi rząd otworów ok. 5 cm wyżej.

Supreme Poradnik