Preparat MICROSILEX RESTAURO po odpowiednim rozcieńczeniu z wodą, jest stosowany jako środek do hydrofobizacji murów, celem zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci i wchłanianiem wody, a także w celu osuszania zawilgoconych murów czy ścian. Wprowadzenie mikroemulsji silikonowej do muru może być realizowane dwoma metodami: albo metodą grawitacji albo poprzez wtłaczanie jej pod ciśnieniem tak, aby strefa oddziaływania, została dokładnie nasączona. Iniekcja pod ciśnieniem powinna być zawsze stosowana w przypadku murów o dużym stopniu zawilgocenia.

DANE TECHNICZNE(dane te przedstawiają wartości wskazane i nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji):
ŚREDNIE ZUŻYCIE:ok. 0,8-2,0 l koncentratu/m2 przekroju muru (w zależności od rodzaju i zawilgocenia podłoża). Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne ilości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.
PRZECHOWYWANIE:Do 24 miesięcy od daty produkcji w szczelnych i zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temp. od +5oC do +25oC. Nie dopuszczać do zawilgocenia produktu podczas magazynowania. Produkt chronić przed kwasami i alkoholami. Produkt przechowywać tylko w oryginalnych atestowanych opakowaniach. Nie zaleca się przechowywać preparatu w postaci wodnego roztworu. Data przydatności do użytku każdej szarży produktu jest podawana na etykiecie. Przechowywanie produktu po upływie okresu przydatności do stosowania nie oznacza, że produkt jest bezużyteczny. Jednakowoż sprawdzenie właściwości pod kątem konkretnego zastosowania produktu jest w tych okolicznościach nieodzowne, ze względu na zapewnienie odpowiedniej jego jakości.

– Bezrozpuszczalnikowy koncentrat mikroemulsji silikonowej
– Potwierdzona wysoka skuteczność nawet w przypadku murów o wysokim zawilgoceniu (do 95%)
– Ekonomiczne zastosowanie – produkt w postaci koncentratu
– Łatwe przygotowanie do aplikacji przez rozcieńczenie z wodą pitną
– Długi okres przydatności do stosowania rozcieńczonej mikroemulsji – 24 godziny

Przygotowanie podłoża: W przypadku murów jednorodnych (homogenicznych) materiałowo, należy wykonać otwory w rozstawie co 8÷12 cm. Głębokość nawierconych otworów powinna być o ok. 5 cm krótsza niż grubość samego
muru. Punkty wiercenia muszą być wybrane w ten sposób, aby otwór przecinał co najmniej jedną spoinę poziomą muru. W każdym przypadku przed wprowadzeniem przygotowanego preparatu do otworu należy oczyścić go z pyłu
powstałego w czasie wiercenia, za pomocą sprężonego powietrza. W przypadku murów o porowatej strukturze lub niejednorodnych, przed iniekcją preparatu MICROSILEX RESTAURO należy wykonać izolację pionową zaprawą
hydroizolacyjną KOMBI HYDRO STOP, którą zaleca się wzmocnić siatką z włókien szklanych o gramaturze min. 145 g/m². W przypadku gdy grubość warstwy hydroizolacji przekracza 3 mm konieczne jest dwuwarstwowe nakładanie
zaprawy KOMBI HYDRO STOP.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: W procesie rozcieńczania produktu zaleca się wlewanie preparatu MICROSILEX RESTAURO do wody, a następnie krótkie przemieszanie. Do iniekcji stosuje się roztwór preparatu MICROSILEX RESTAURO
z wodą pitną w stosunku od 1:7 do 1:14 (objętościowo lub wagowo) w zależności od stopnia zawilgocenia muru i warunków obiektowych. Uwaga: Należy przygotowywać taką ilość produktu, jaka będzie zużyta w ciągu tego samego dnia roboczego.

WPROWADZANIE PREPARATU: Uprzednio przygotowany roztwór preparatu MICROSILEX RESTAURO powinien zostać wprowadzony do wnętrza muru przez nawiercone otwory, które powinny znajdować się na poziomie terenu
(na zewnątrz) lub na wysokości podłogi (wewnątrz). Odstępy pomiędzy nawierconymi otworami mogą być zróżnicowane i zależą od chłonności materiału budowlanego. W przypadku wysokiego zawilgocenia muru zaleca się przeprowadzenie iniekcji pod ciśnieniem. Podczas takiej iniekcji w nawiercone otwory wkładane są pakery przez które mikroemulsja jest wtłaczana pod ciśnieniem (zalecane 0,5÷5 bar). Nachylenie otworów w tej wersji jest mniejsze. Uwaga: Przed użyciem należy bezwzględnie zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu. Warunkiem bezproblemowego funkcjonowania izolacji, jest dokładne nasączenie muru w obrębie strefy iniekcji. Warunek ten jest spełniony przy wystarczająco długim czasie iniekcji (w przypadku iniekcji ciśnieniowej min. 5÷10 minut).

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Wyczerpujące wskazówki są zawarte w karcie charakterystyki wyrobu.

Supreme Poradnik