Klej dyspersyjny do paneli elewacyjnych

Gotowa do użycia dyspersyjna masa do przyklejania dekoracyjnych paneli elewacyjnych KABE DECOR EFFECT wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym także, w systemie ociepleń KABE THERM DECOR EFFECT*. Klej dyspersyjny zapewnia wysoką lepkość i przyczepność montowanych paneli co ułatwia i przpiesza tempo prac wykończeniowych. Panele można przyklejać na styk lub na spoinę o szerokości max. 4 mm. Może być stosowany również na wszelkich równych podłożach mineralnych jak np. tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe.

* Producent udziela gwarancji w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM DECOR EFFECT.

Bazowy środek wiążący:dyspersja akrylowa;
Barwa:kremowa;
Gęstość objętościowa:ok. 1,75 kg/dm3;
Czas otwarty pracy:ok. 15 min w zależności od warunków aplikacji oraz rodzaju i chłonności podłoża;
Średnie zużycie:ok. 2,5 kg/m2 przy klejeniu paneli KABE DECOR EFEECT na równym podłożu i nakładaniu kleju pacą zębatą o wielkości zębów 4 mm;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza:≤ 75%
Opakowanie:Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 20 kg produktu;
Okres przydatności do stosowania i warunki przechowywania:12 m-cy od daty produkcji, przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem.

• Bardzo dobre właściwości klejące
• Wysoka przyczepność wstępna
• Brak spływu z powierzchni pionowej
• Wysoka przyczepność do podłoża i paneli
• Łatwa aplikacja
• Zbrojony mikrowłóknami

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne, odpylone, równe i suche oraz wolne od substancji antyadhezyjnych. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć. Warstwy podkładowe ocieplenia należy wykonać zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Nowo wykonana warstwa zbrojona musi być sezonowana przez okres min. 4 dni w zależności od grubości warstwy i warunków sezonowania. Miejsca porostu glonów i/lub grzybów oczyścić mechanicznie, zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. W przypadku występowania wykwitów solnych (biały nalot) podłoże należy oczyścić mechanicznie i zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli występują niewielkie nierówności i ubytki podłoża (do 5 mm) – przeszpachlować całą powierzchnię zaprawą KOMBI; natomiast gdy ubytki podłoża są większe – uzupełnić przed szpachlowaniem zaprawą wyrównawczą. Nowo wykonane podłoża mineralne jak np. tynki cementowe lub cementowo-wapienne sezonować przez co najmniej 4 tygodnie. Stare lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.

GRUNTOWANIE PODŁOŻA: Podłoża niejednorodne lub bardzo chłonne należy wcześniej zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG/WG. Wszystkie powierzchnie na których stosujemy klej KOMBI DECOR EFFECT muszą zostać zagruntowane preparatem PERMURO GT na 24 godziny przed przyklejaniem paneli.

PRZYGOTOWANIE PANELI: Przed klejeniem panele należy przechowywać przez co najmniej jedną dobę w ciepłym pomieszczeniu o temperaturze min. 15ºC. następnie rozpakować i ostrożnie rozwinąć na równej powierzchni w taki sposób, aby mogły przyjąć prosty kształt. Po upływie kolejnej doby panele są gotowe do przyklejania. Powyższe czynności i okresy są orientacyjne i zależą w dużej mierze od warunków i temperatury otoczenia panującej na budowie. W szczególności zaleca się stosować powyższe wytyczne wczesną wiosną i późną jesienią.

PRZYGOTOWANIE KLEJU: Bezpośrednio przed użyciem dokładnie wymieszać. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 0,2 l wody na 20 kg kleju).

PRZYKLEJANIE PANELI: Nałożyć klej na podłoże równomierną warstwą za pomocą zębatej pacy ze stali nierdzewnej o szerokości zębów od 4 do 6 mm (wielkość zębów pacy dobrać w zależności od równości podłoża), na powierzchnię 2-3 paneli elewacyjnych. Następnie przyłożyć panel do podłoża i docisnąć ręcznie na całej długości. Po czym przesunąć na właściwe miejsce i docisnąć gumowym wałkiem (np. do tapet). Po przyklejeniu następnego panela dosunąć go do poprzedniego tak, aby cała powierzchnia styku była szczelnie wypełniona klejem, co uniemożliwi wnikanie wody i degradację podłoża. Nadmiar kleju zebrać, ewentualne braki w spoinach uzupełnić klejem, a całość wygładzić pędzlem. Ewentualne zabrudzenia klejem zmyć wilgotną gabką przed ich zaschnięciem. Uwaga: Nie nakładać kleju na zbyt dużą powierzchnię szczególnie przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza, bo klej podsycha powierzchniowo. Jeżeli na powierzchni nałożonego kleju pojawi się film (dotykając palcami czuć że się nie klei) należy usunąć starą warstwę kleju i nałożyć nową. Powierzchnia klejenia paneli elewacyjnych musi wynosić 100%. Nie dopuszcza się możliwości miejscowego przyklejania paneli elewacyjnych np. na placki.

WYSYCHANIE: Okres schnięcia kleju w normalnych warunkach wynosi min. 48 godzin (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%). Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza może wydłużyć okres wysychania, nawet do kilkunastu dni. Nowo przyklejoną powierzchnię paneli należy chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci przez min. 48 godz. – aż do czasu całkowitego utwardzenia kleju w miejscach połączeń (spoin). Uwaga: Bezpośrednie oddziaływanie opadów atmosferycznych na świeży lub całkowicie niewyschnięty klej dyspersyjny powoduje jego wypłukanie.

MALOWANIE: Po wyschnięciu kleju panele należy pomalować farbą podkładową AKRYLATEX (na zewnątrz) lub AKRYLATEX W (wewnątrz) i farbą laserunkową LAZUR Z/W w wybranym kolorze. Po nałożeniu każdej warstwy farby należy natychmiast powierzchnię paneli przetrzeć delikatnie zwilżoną gąbką w celu uwypuklenia struktury deski. Kolejne malowanie można wykonać po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej, czyli po ok. 4 godz. (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%). W przypadku zastosowania na zewnątrz budynku zaleca się odczekanie ok. 12 godz. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. W trakcie przecierania należy systematycznie płukać gąbkę w czystej wodzie i wyżymać w celu usunięcia z niej nadmiaru farby lazurującej, w przeciwnym razie nie uzyska się na całej powierzchni równomiernego efektu przetarcia i wyraźnego rysunku słojów. Efekt końcowy malowania farbami laserunkowymi zależy w dużym stopniu od zastosowanych narzędzi, warunków aplikacji oraz techniki i umiejętności wykonawcy. Przed zastosowaniem na ścianie zaleca się wykonanie próbnego wymalowania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Przed rozpoczęciem klejenia należy dokładnie wyznaczyć linię bazową (pion i/lub poziom) oraz rozplanować rozmieszczenie poszczególnych paneli na ścianie, szczególnie w obszarze krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. Zaleca się aby połączenia krótszych boków paneli nie przebiegały w jednej linii. Podczas nakładania i wysychania masy szpachlowej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +10°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Równą odległość między poszczególnymi panelami elewacyjnymi można uzyskać przy pomocy samoprzylepnych listew prowadząco-dystansowych lub krzyżyków do płytek.

Supreme Poradnik