Preparat KABE SPRINT jest łatwym w użyciu gotowym dodatkiem przyspieszającym proces wiązania i wysychania tynków akrylowych, silikatowo-silikonowych, polikrzemianowych i silikonowych oraz elewacyjnych farb akrylowych, polikrzemianowych i silikonowych marki Farby KABE. Jest szczególnie zalecany do stosowania podczas prowadzenia prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (od +1°C do +10°C) i podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%). Działanie preparatu polega na szybkim odparowaniu wody z nałożonego materiału i znacznym skróceniu pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych. Dzięki temu, drugi etap, polegający na wiązaniu spoiwa i wysychaniu,
może się rozpocząć znacznie wcześniej, a nałożony materiał szybciej (już po około 6÷8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady atmosferyczne. Szybkość działania preparatu jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia. Preparat aplikuje się do opakowania tynku/farby bezpośrednio przed zastosowaniem na elewacji. Zastosowanie preparatu nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia właściwości użytkowych wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej. Preparat KABE SPRINT nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.

  • ikona
Postaćbezbarwna ciecz o zapachu eteru
Gęstośćok. 0,88 g/cm³
Proporcje dozowaniamaksymalnie 1% wagi tynku czy farby, • na 25 kg opakowanie tynku 250 ml (zawartość całej butelki) preparatu • na 10 litrowe opakowanie farby 150 ml (3/5 zawartości butelki) preparatu;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +1°C do +10°C
Względna wilgotność powietrza≤80%
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 0,25 l produktu
PrzechowywanieProdukt należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w warunkach suchych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem.
Okres przydatności do stosowania24 m-ce od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

• Przyspiesza proces wiązania tynków i farb;
• Umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze > 0°C
• Umożliwia tynkowanie i malowanie w podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%)
• Przyspiesza odparowanie wody
• Łatwy w użyciu
• Nie zmienia właściwości użytkowych tynków i farb
• Nie zmienia koloru wyprawy/powłoki wykończeniowej

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże nie może być przemrożone i musi spełniać wymogi dotyczące właściwego przygotowania podłoża pod tynk cienkowarstwowy lub farbę elewacyjną.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Preparat KABE SPRINT jest w postaci gotowej do użycia. Preparat należy dodawać do tynku lub farby bezpośrednio przed ich użyciem. Zalecane jest przestrzeganie proporcji: na 25 kg opakowanie tynku – 250 ml (cała butelka) preparatu, na 10 litrowe opakowanie farby 150 ml (3/5 butelki). Po dokładnym wymieszaniu ręcznym lub mechanicznym można przystąpić do nakładania materiału.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Zalecana temperatura prowadzenia prac od +1°C do +10°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Świeżo nałożony materiał uzyskuje odporność na działanie opadów po około 6÷8 godzinach, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. W przypadku stosowania wewnątrz należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Uwaga: Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu – aplikacja i pierwszy etap procesu wiązania musi odbywać się w dodatnich temperaturach! Przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80% zastosowanie środka może spowodować całkowite zatrzymanie wiązania tynków i farb.

Supreme Poradnik