KABE DP2 – preparat antyadhezyjny do form silikonowych

Preparat antyadhezyjny stosowany do wykonywania efektu deski (DECOR DESKA) przy użyciu matrycy silikonowej. Preparat stosuje się na matrycę silikonową, aby zapobiec jej przyklejaniu mineralnej zaprawy tynkarskiej KOMBI DECOR PRINT oraz do akrylowej masy tynkarskiej KABE DECOR PRINT /przy stosowaniu wewnątrz budynków/, podczas odbijania struktury drewna. Produkt przeznaczony do stosowania przez przeszkolonych wykonawców.

Bazamonoester kwasu izomasłowego
Gęstośćok 0,95 kg/dm3
Temperatura stosowaniaod +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycieok. 0,1 l/m2 efektu deski
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 litrów produktu

• Redukuje przyczepność tynku do formy silikonowej
• Ułatwia uzyskanie wyraźnej struktury deski
• Łatwy w nanoszeniu
• Bezpieczny w stosowaniu

Preparat antyadhezyjny nanosić równomierną warstwą na matrycę silikonową przy użyciu pędzla, nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury drewna kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać
nanoszenie preparatu antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Naniesienie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową może spowodować przyklejanie się tynku do matrycy, co skutkuje gorszą jakością odciśniętej faktury. UWAGA! Prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Dokładnie wietrzyć (w razie potrzeby stosować odciągi) pomieszczenia, w których się pracuje. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Unikać wdychania oparów.
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść i nie palić podczas pracy z użyciem mieszaniny. Umyć ręce po zakończeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć zabrudzenia wodą z mydłem. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą przez 10-15 min i zasięgnąć porady lekarza, pokazując etykietę lub kartę charakterystyki.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności oraz polityce cookies.

Poradnik