Preparat antyadhezyjny stosowany do wykonywania efektu deski (DECOR DESKA) przy użyciu matrycy silikonowej. Preparat stosuje się na matrycę silikonową, aby zapobiec przyklejaniu do niej mineralnej zaprawy tynkarskiej KOMBI DECOR PRINT, podczas odbijania struktury deski. Produkt przeznaczony do stosowania przez przeszkolonych wykonawców.

Bazamonoester kwasu izomasłowego
Gęstośćok 0,95 kg/dm3
Temperatura stosowaniaod +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycieok. 0,1 l/m2 efektu deski
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 litrów produktu
PrzechowywaniePrzechowywać produkt w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę
Okres przydatności do stosowaniado 24 miesięcy od daty produkcji

• Redukuje przyczepność tynku do formy silikonowej
• Ułatwia uzyskanie wyraźnej struktury deski
• Łatwy w nanoszeniu
• Bezpieczny w stosowaniu

Preparat antyadhezyjny nanosić równomierną warstwą na matrycę silikonową przy użyciu pędzla, nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury drewna kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nanoszenie preparatu antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Naniesienie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową może spowodować przyklejanie się tynku do matrycy, co skutkuje gorszą jakością odciśniętej faktury. UWAGA! Prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Dokładnie wietrzyć (w razie potrzeby stosować odciągi) pomieszczenia, w których się pracuje. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść i nie palić podczas pracy z użyciem mieszaniny. Umyć ręce po zakończeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć zabrudzenia wodą z mydłem. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą przez 10-15 min i zasięgnąć porady lekarza, pokazując etykietę lub kartę charakterystyki.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Supreme Poradnik