Forma do uzyskania efektu deski odciskanej

Forma w postaci elastycznej silikonowej matrycy, wielokrotnego użycia. Przeznaczona do odciskania wzorów deski w mineralnej zaprawie KABE DECOR PRINT, stosowanej wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym także, w systemie ociepleń na bazie styropianu KABE THERM RENO oraz w systemie na bazie wełny mineralnej KABE THERM MW. Forma posiada oznaczenie kierunku odbijanej matrycy w formie odciśniętej strzałki w lewym górnym rogu negatywu, co ułatwia i przyspiesza orientację przy obracaniu formy. Dostępne są 2 różne wzory formy silikonowej w kolorze szarym i czerwonym /w celu ułatwienia identyfikacji/. Forma czerwona posiada gęstszy układ słojów niż forma w kolorze szarym. Przy odbijaniu formy silikonowej należy stosować preparat antyadhezyjny KABE DP2.

Rodzaj spoiwa:spoiwo silikonowe
Tkanina zbrojąca:siatka z włókien szklanych o gramaturze 145 g/m2
Kolorystka form:szara i czerwona
Rodzaje i wymiary form:KABE DP (SZ) – Forma silikonowa do efektu deski o wym. 19 x 200 cm; KABE DP (CZ) – Forma silikonowa do efektu deski o wym. 20 x 200 cm;
Środek antyadhezyjny:KABE DP2;
Temperatura stosowania powietrza i podłoża:od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza:≤75%
Opakowanie:Opakowanie kartonowe z etykietą identyfikacyjną produktu
Przechowywanie:w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od + 10°C do max. + 25°C. Formy silikonowe nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie słońca, wysokiej temperatury, wilgoci, mrozu. Nie wolno dopuścić do zgniecenia bądź zniekształcenia opakowania. Najważniejszą rzeczą podczas przechowywania foremek jest niedopuszczenie do kontaktu z oparami rozpuszczalników i olejów!
Okres przydatności do stosowania:do 12 miesięcy do daty produkcji podanej na opakowaniu w odpowiednich warunkach przechowywania

• unikatowy wzór deski specjalnie zaprojektowany dla Farby KABE;
• wyraźny, głęboki wzór uwypuklający walory estetyczne efektu dekoracyjnego deski;
• zwiększona grubość i trwałości form silikonowych;
• różne wzory i rozmiary form silikonowych w kolorze szarym i czerwonym;
• dodatkowe oznaczenie kierunku odbijanej matrycy.

Przygotowanie podłoża: podłoże musi być nośne, odtłuszczone, równe i suche, wolne od plam i wykwitów. Nowe podłoża mineralne sezonować przez min. 4-tygodnie. Miejsca występowania porostu glonów i/lub grzybów: oczyścić mechanicznie, zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Warstwy niezwiązane z podłożem (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie): usunąć. Nierówności i ubytki podłoża: małe, do 5 mm – przeszpachlować całą powierzchnię zaprawą KOMBI, większe – uzupełnić przed szpachlowaniem zaprawą wyrównawczą. Sezonować przez okres min. 4 dni. Przed zastosowaniem zaprawy tynkarskiej KOMBI DECOR PRINT w systemie ociepleń należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków – ETICS.

Gruntowanie: Przed nakładaniem masy KOMBI DECOR PRINT podłoże należy zagruntować preparatem PERMURO GT na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Uwaga: W przypadku zastosowania na podłożach bardzo chłonnych jak np. tynki gipsowe konieczne jest wcześniejsze zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT WG, a następnie po min. 2 godzinach preparatem gruntującym PERMURO GT.

Przygotowanie masy: Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej czystej wody (ok. 5 litrów na 25 kg zaprawy) stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową), aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym przemieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 55%).  Uwaga: Zbyt duża ilość wody zarobowej może powodować powstawanie pęcherzy na warstwie zaprawy.

Nakładanie masy: Przygotowaną masę KOMBI DECOR PRINT nanieść równomierną warstwą, na grubość około 4 mm, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej gładkiej pacy, następnie przeciągnąć pacą zębatą /o wielkości zębów 10÷12 mm/ prowadzoną pod kątem i ujednolicić grubość warstwy oraz wygładzić i odczekać aż nastąpi wstępne wiązanie masy i utworzy się naskórek. Obijanie wzoru deski: W nałożonej warstwie masy równomiernie odcisnąć formę silikonową KABE DP dociskając wałkiem do tapet. Przed każdym odbiciem formę silikonową KABE DP powlec od strony odbijanej preparatem antyadhezyjnym KABE DP2. Formy silikonowe KABE DP powinny być pokrywane (smarowane) wyłącznie preparatem antyadhezyjnym KABE DP2, bezpośrednio przed odbijaniem formy. Stosowanie innych środków antyadhezyjnych niż KABE DP2 może uszkadzać silikon powodując jego przyspieszoną degradację. Zaleca się nieregularne obracanie form silikonowych „prawo-lewo” przy kolejnych odbiciach w celu ograniczenia widocznego i powtarzalnego wzoru deski oraz ewentualną ręczną korektę powstałej faktury przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

Wysychanie: w zalecanych warunkach stosowania min. 7 dni natomiast w warunkach laboratoryjnych (tj. przy temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) ok. 3 dni. Do momentu utwardzenia chronić tynk przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć okres wysychania tynku. Tynkowaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich wykonaniu przed nadmiernym wysychaniem i opadami atmosferycznymi. Po wstępnym związaniu odbita masa łatwo poddaje się obróbce przez szlifowanie czy też wydrapywanie.

Malowanie: Po wyschnięciu tynku z odbitym wzorem deski można jeszcze w niektórych miejscach /np. w miejscach połączeń/ przeszlifować powierzchnię wyprawy papierem ściernym. Na wyschnięta i odpyloną powierzchnię wyprawy nanieść preparat gruntujący BUDOGRUNT ZG/WG, jedną warstwę farby podkładowej AKRYLATEX /na elewacji/ lub PROLATEX /we wewnątrz/, a po jej wyschnięciu (tj. po około 3 godz.) nanieść jedną lub więcej warstw (w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego) farby laserunkowej LAZUR Z/W. UWAGA: Poszczególne fragmenty architektoniczne wykonywać w jednym cyklu roboczym, materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą “mokre na mokre”. Efekt końcowy wykonywanej powłoki laserunkowej farbą LAZUR Z/W zależy w dużej mierze od chropowatości podłoża, grubości powłoki laserunkowej oraz umiejętności i doświadczenia wykonawcy dlatego zawsze zalecamy wykonanie wcześniejszej próby na danym podłożu. Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą.

Wskazówki wykonawcze: Formy silikonowe po zakończeniu prac należy umyć czystą wodą bez detergentów (z formy silikonowej należy usunąć pozostałości zaprawy KOMBI DECOR PRINT oraz preparatu antyadhezyjnego KABE DP2). Formy silikonowe po umyciu i wyczyszczeniu należy pozostawić rozwinięte aż do wyschnięcia. Formy silikonowe najlepiej przechowywać w formie rozwiniętej w miejscu zapewniającym dostęp i wymianę powietrza. Nie wolno przechowywać form w stanie nieoczyszczonym. Formy silikonowej nie wolno przechowywać czy też moczyć w preparacie antyadhezyjnym KABE DP2.

Supreme Poradnik