Siatka do styropianu z włókien szklanych KABE 145

Służy do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków realizowanych w technologii ETICS. Siatka stanowi podstawowy składnik zestawów materiałów do wykonywania systemów ociepleń na bazie styropianu: KABE THERM RENO, KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM ELASTO, KABE THERM AVANT, KABE THERM MARMURIT/MOZAIKER, KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO, KABE THERM CK i na bazie wełny mineralnej: KABE THERM MW, KABE THERM IN MW. Produkt przebadany w układzie ociepleniowym zgodnie z wytycznymi zawartymi w ETAG 004 oraz ZUAT-15/V.03/2010.

Uwaga: Siatka zbrojąca z włókien szklanych musi zostać całkowicie zatopiona w zaprawie klejąco-szpachlowej KOMBI, KOMBI WM2 lub w masie szpachlowej KOMBI ELASTO.

Wymiar oczek w świetle4,0 mm x 4,5 mm (± 0,5)
Masa powierzchniowa150 g/m2 (-3%, +5%)
Rodzaj splotugazejski
Długość rolki55 mb
Szerokość rolki1,1 m (± 1%)
KolorBiały z czerwonym nadrukiem Farby KABE
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy≥35 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie po przechowywaniu w roztworze alkalicznym≥20 N/mm
Wytrzymałość względna, wytrzymałość w stanie dostawy odniesiona do wytrzymałości po przechowywaniu w roztworze alkalicznym≥50%
Wydłużenie w stanie dostawy≤5,0%
Wydłużenie po przechowywaniu w roztworze alkalicznym≤3,0%
Zużycienie mniej niż 1,10 m2 na każdy 1 m2 powierzchni ocieplanej elewacji
Przechowywaniew nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach zabezpieczonych przed samoczynnym rozwijaniem się rolek. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca, rozpuszczalników organicznych i ich oparów. Wyrób przechowywać w rolkach w pozycji pionowej

• Najwyższa jakość poparta licznymi badaniami i długoletnim doświadczeniem
• Wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczna
• Sztywny splot gazejski
• Dobra gramatura powierzchniowa
• Impregnowana przeciwalkalicznie
• Barwiona w kolorze białym z czerwonym logotypem Farby KABE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przed zastosowaniem siatki z włókien szklanych do wykonania warstwy zbrojonej, należy przykleić i zakotwić warstwę termoizolacyjną systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym lub tzw. „tarką” w celu zlikwidowania nierówności powierzchni. W pierwszej kolejności należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, przyklejając diagonalnie (tzn. pod kątem 45°) w narożach tych otworów siatkę z włókien szklanych (o wym. 25 x 30 cm) przy użyciu zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI lub KOMBI WM2. Należy zamontować profile narożnikowe, kapinosowe, przyokienne, dylatacyjne (jeżeli są wymagane), osadzić parapety oraz inne listwy zabezpieczające i wykończeniowe. Warstwę zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) płyt ze styropianu lub wełny mineralnej nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. Powierzchnia płyt powinna być równa i odpylona. Płyty ze styropianu, które wystawione były przez dłuższy czas na działanie promieni UV należy przetrzeć w celu usunięcia zwietrzałej i pożółkłej warstwy. Uwaga: Wszelkie nierówności powinny być zlikwidowane a nieciągłości termoizolacji (szczeliny itp.) uzupełnione. Po szlifowaniu konieczne jest odpylenie powierzchni (najlepiej mechaniczne), gdyż pozostałe cząstki mogą stanowić warstwę antyadhezyjną (osłabiająca przyczepność kolejnych warstw ocieplenia).

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ: W celu wykonania warstwy zbrojonej należy nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową na podłoże ciągłą i równomierną warstwą (o grubości ok. 3÷4 mm) na szerokość nieco większą niż szerokość pasma siatki zbrojącej. Następnie nałożoną warstwę zaprawy przeciągnąć ząbkowaną krawędzią pacy o wymiarach zębów 10÷12 mm i natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych – pasami pionowymi z góry na dół. Zatopiona siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie na głębokość 1/3 grubości warstwy. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy należy dokładnie wyrównać do całkowitego pokrycia powierzchni, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy nakładanej metodą „mokre na mokre”. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10 cm na powierzchni ściany, zaś w narożach nie mniej niż 20 cm. Grubość otuliny zatopionej siatki zbrojonej w zaprawie klejąco-szpachlowej powinna wynosić min. 1 mm, zaś całkowita grubość warstwy zbrojonej z jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. W strefach szczególnie narażonych na oddziaływania mechaniczne jak np. ściany garaży, strefy cokołowe należy stosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Zatapiając poszczególne warstwy siatki zbrojącej z przesunięciem pionowych zakładów lub też stosując jedną warstwę w pionie a drugą w poziomie. Pozostałe po wyrównywaniu ślady pacy zaleca się zeszlifować papierem ściernym. W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki. Przy docinaniu siatki należy stosować ostry nóż. Uwaga: Całkowicie niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą klejąco-szpachlową oraz wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez uprzedniego nałożenia zaprawy klejąco-szpachlowej na podłoże.

WYSYCHANIE: Okres schnięcia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Po upływie tego okresu można nanieść preparat gruntujący i po jego wysezonowaniu, nałożyć masę tynkarską. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza może wydłużyć okres wysychania zaprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Warstwę zbrojoną na powierzchni warstwy termoizolacyjnej należy wykonać nie później niż po 30 dniach od jej przyklejenia. Dłuższy kontakt warstwy termoizolacyjnej z warunkami atmosferycznymi stwarza zagrożenie dla właściwej przyczepności zaprawy klejąco-szpachlowej. W celu uniknięcia pęknięć i nierówności, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nakładania i wysychania zaprawy klejąco-szpachlowej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. W rakcie zatapiania siatki w zaprawie klejąco-szpachlowej należy zwrócić uwagę, aby pod siatką nie powstawały puste przestrzenie. Przy stosowaniu narożnikowych profili ochronnych należy przynajmniej z jednej strony przełożyć siatkę przez profil. Przed aplikacją tynku należy zwrócić uwagę, czy siatka nie jest uszkodzona lub pozbawiona warstwy zaprawy klejąco-szpachlowej.

Supreme Poradnik