Wodorozcieńczalny, bezbarwny lakier nawierzchniowy na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem drobnych płatków miki. Przeznaczony do nadawania efektu dekoracyjnego gotowym powłokom malarskim i wyprawom tynkarskim występującym na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy matową powłokę z połyskującą srebrną miką, pozwalającą uzyskać wrażenie tradycyjnych, przedwojennych wypraw tynkarskich. Do stosowania na podłoża mineralne (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe), jak również na wszelkiego rodzaju tynki cienkowarstwowe i powłoki malarskie.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo akrylowe
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat. A/e. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO
Gęstośćok. 1,0 g/cm³
Stopień połyskumatowy
Barwabezbarwna z dodatkiem drobnych płatków miki
Zużycieok. 0,2 l/m²
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
OpakowaniaJednorazowe opakowania plastikowe zawierające 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
UwagaProdukt zabezpieczyć przed dostępem dzieci
Okres przydatności do stosowania6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Wysokie walory dekoracyjne ozdobnej powłoki z połyskującą miką
• Odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych
• Łatwe i bezpieczne stosowanie
• Możliwość stosowania zarówno na elewacjach, jak i we wnętrzach budynków

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, suche i czyste oraz wolne od plam i wykwitów. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W przypadku nakładania lakieru na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: tynk wapienny lub wapienno–cementowy) należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem lakieru wszelkie chłonne podłoża należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG (na elewacjach) lub BUDOGRUNT WG (we wnętrzach). Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Podłoży o niskiej zwilżalności (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie gruntować, a jedynie zmyć rozproszonym strumieniem wody z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.

PRZYGOTOWANIE LAKIERU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem produkt należy lekko przemieszać tak, aby nie zniszczyć delikatnych płatków miki. W razie potrzeby lakier można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody (dodając do pierwszego i drugiego malowania max. 10% objętościowych). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

NANOSZENIE: Lakier nanosić na podłoże w 1÷2 warstwach (w zależności od zakładanego efektu dekoracyjnego) za pomocą pędzla malarskiego ze sztucznym włosiem. Drugą warstwę nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

WYSYCHANIE: Czas wysychania naniesionej na podłoże jednej warstwy lakieru wynosi ok. 3÷4 godzin (w zależności od rodzaju podłoża i temperatury otoczenia). Całkowite wyschnięcie następuje po upływie min. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania. Nowo naniesioną powłokę lakieru należy chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego wyschnięcia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wiązania lakieru powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu zabezpieczenia całkowicie niewyschniętej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Supreme Poradnik