Główne zalety gruntów pod produkty mineralne:
– wysoka przyczepność zapraw tynkarskich;
– ograniczona i wyrównana nasiąkliwość podłoża;
– zredukowane kredowanie;
– łatwa aplikacja i zmniejszone zużycie tynków;
– barwiony grunt pod tynki ogranicza przebijanie szarego podłoża.

Supreme Poradnik