Grunt krzemianowy pod silikatowe (krzemianowe) masy tynkarskie/na podłoża mineralne i pod krzemianowe farby elewacyjne. Stosowany do gruntowania wyłącznie mineralnych podłoży (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne , wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i krzemianowe).

Główne zalety gruntów pod produkty krzemianowe:
– wysoka przyczepność materiałów wykończeniowych;
– ograniczona i wyrównana nasiąkliwość podłoża;
– zredukowane kredowanie;
– wzmocnione powierzchniowo podłoże mineralne;
– łatwa aplikacja i zmniejszone zużycie tynków i farb;
– barwiony grunt pod tynki ogranicza przebijanie podłoża.

CALSILIT GF – Krzemianowy (silikatowy) preparat gruntująco-wzmacniający na podłoża mineralne i pod krzemianowe farby elewacyjne

Preparat na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczony…Więcej informacji

CALSILIT GT – Preparat gruntujący pod krzemianowe (silikatowe) masy tynkarskie

Barwiony preparat na bazie potasowego szkła wodnego,…Więcej informacji
Powrót
Supreme Poradnik