Specjalna farba do wykonywania warstwy podkładowej na wszelkich podłożach o słabej przyczepności, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecana do zwiększania przyczepności dyspersyjnych farb marki Farby KABE przed nanoszeniem na wyjątkowo gładkich i zróżnicowanych podłożach. Do stosowania na podłożach wykonanych z: drewna, materiałów drewnopochodnych, galwanizowanych metali (oprócz tych metali, które ulegają pasywacji), stali (w tym również ocynkowanej), tworzyw sztucznych (plastików) oraz PCW.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Pigmentybiel tytanowa
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat. A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Gęstość1,35÷1,40 g/cm³
pH7,0÷7,5
Zawartość substancji stałych59%
Kolorybiały
Rozcieńczalnikwoda
Średnie zużycieok. 0,10÷0,15 l/m². Rzeczywista wydajność jest uzależniona od wielu czynników: jak m. in. chłonność, chropowatość i metoda aplikacji;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5ºC do +25ºC
Względna wilgotność powietrza≤ 80%
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Zapewnia wysoką przyczepność do trudnych i gładkich podłoży
• Umożliwia zastosowanie jednej farby wykończeniowej na różnych podłożach
• Ogranicza korozję elementów stalowych
• Wodorozcieńczalna
• Jednowarstwowa
• Łatwa i bezpieczna w aplikacji
• Na zewnątrz i do wnętrz

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: kurz, brud, rdza, odspojone tynki i złuszczone powłoki malarskie) należy usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Występujące w podłożu nierówności i ubytki uzupełnić szpachlówką odpowiednią dla danego rodzaju podłoża, uwzględniając przed nanoszeniem farby odpowiedni okres sezonowania. W przypadku zastosowania na starą powłokę malarską zaleca się przeprowadzić wcześniejszą próbę przyczepności. Nowe podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) sezonować przez min. 4 tygodnie.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Bezpośrednio przed użyciem dokładnie rozmieszać. W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość rozcieńczenia niewielką ilością wody (max. do 10% obj.).

NANOSZENIE: Farbę nanosić na podłoże równomierną i grubą warstwą za pomocą pędzla, wałka, lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Wykonana powłoka powinna całkowicie pokryć podłoże, a grubość powłoki powinna wynosić ok. 70 μm na mokro lub 40 μm na sucho. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

WYSYCHANIE: Okres sezonowania naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C i wilgotności względnej poniżej 80%) przed nanoszeniem farby nawierzchniowej wynosi ok. 24 godziny. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Malowaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich wykonaniu przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia. W przypadku podłoży nietypowych zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób. Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą.

Supreme Poradnik