Specjalna farba do wykonywania warstwy podkładowej na wszelkich podłożach o słabej przyczepności, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecana do zwiększania przyczepności dyspersyjnych farb marki Farby KABE przed nanoszeniem na wyjątkowo gładkich i zróżnicowanych podłożach. Do stosowania na podłożach wykonanych z: drewna, materiałów drewnopochodnych, galwanizowanych metali, stali (w tym również ocynkowanej), szkła, ceramiki i PCW oraz na podłoża cementowe i gipsowe.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Pigmentybiel tytanowa
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat. A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Gęstość1,35÷1,40 g/cm³
pH7,0÷7,5
Zawartość substancji stałych59%
Kolorybiały
Rozcieńczalnikwoda
Średnie zużycieok. 0,10÷0,15 l/m². Rzeczywista wydajność jest uzależniona od wielu czynników
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5ºC do +25ºC
Względna wilgotność powietrza≤ 80%
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Zapewnia wysoką przyczepność do trudnych i gładkich podłoży
• Umożliwia zastosowanie jednej farby wykończeniowej na różnych podłożach
• Ogranicza korozję elementów stalowych
• Wodorozcieńczalna
• Jednowarstwowa
• Łatwa i bezpieczna w aplikacji
• Na zewnątrz i do wnętrz

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie,zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: kurz, brud, rdza, odspojone tynki i złuszczone powłoki malarskie) należy usunąć. Występujące w podłożu nierówności i ubytki uzupełnić szpachlówką odpowiednią dla danego rodzaju podłoża, uwzględniając przed nanoszeniem farby odpowiedni okres sezonowania. W przypadku zastosowania na starą powłokę malarską zaleca się przeprowadzić wcześniejszą próbę przyczepności. Nowe podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) sezonować przez min. 4 tygodnie.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Bezpośrednio przed użyciem dokładnie rozmieszać. W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość rozcieńczenia niewielką ilością wody (max. do 10% obj.).

NANOSZENIE: Farbę nanosić na podłoże równomierną i grubą warstwą za pomocą pędzla, wałka, lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Wykonana powłoka powinna całkowicie pokryć podłoże,a grubość powłoki powinna wynosić ok. 70 μm na mokro lub 40 μm na sucho. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

WYSYCHANIE: Okres sezonowania naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze powietrza od +5ºC do +25ºC i wilgotności względnej poniżej 80%) przed nanoszeniem farby nawierzchniowej wynosi ok. 24 godziny. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Malowaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich wykonaniu przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia.W przypadku podłoży nietypowych zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych prób. Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności oraz polityce cookies.

Poradnik