Uniwersalny preparat na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowych, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod powłoki malarskie, mineralne zaprawy tynkarskie i okładziny ceramiczne. Służy do gruntowania wszelkich typowych, chłonnych podłoży budowlanych występujących na zewnątrz budynków wtym także w systemie ociepleń KABE THERM RENO*. Szczególnie polecany do gruntowania podłoża przed nanoszeniem elewacyjnych farb akrylowych: BUGOFLEX i AKRYLATEX oraz tynków mozaikowych MARMURIT, MARMURIT COLORATO i MOZAIKER AKORD, MOZAIKER AKORD COLORATO. Stosowany na podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy i cementowo-wapienny). Uwaga: Preparatu nie należy stosować do gruntowania podłoży o niskiej zwilżalności (jak np.: dyspersyjne powłoki malarskie i wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych).

*przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM RENO

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat. A/h. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Barwamleczna, po wyschnięciu bezbarwna
Średnie zużycieok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)
Gęstośćok. 1,05 g/cm³
Zawartość substancji stałychmin. 10%
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Poprawia przyczepność powłok malarskich
• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Posiada wysokie właściwości penetrujące
• Wzmacnia powierzchniowo podłoże
• Redukuje pylistość

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą szpachlową KOMBI FINISZ lub KOMBI HYDRO STOP. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą szpachlową KOMBI FINISZ lub KOMBI HYDRO STOP. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieńczać.

NANOSZENIE: Preparat nanosić na podłoże w jednej lub dwóch warstwach (w zależności od chłonności podłoża) za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk, metodą „mokre na mokre”. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Uwaga: Naniesiony preparat powinien całkowicie wniknąć w podłoże, nie tworząc na jego powierzchni szczelnej powłoki (tzw. „filmu”) oraz zacieków.

WYSYCHANIE: Okres sezonowania naniesionego na podłoże preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 24 godzin. Nowo wykonaną powłokę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego wyschnięcia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze.

Supreme Poradnik