Zaprawa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych na płytach z wełny mineralnej oraz do przyklejania płyt z wełny mineralnej w systemie ociepleń KABE THERM MW, KABE THERM IN MW, KABE THERM MW ELASTO, KABE THERM MW CK, KABE THERM MW ELASTOLITH/HAAKSBERGEN, KABE THERM MW DECOR EFFECT* oraz w systemie KABE THERM SG*. Do stosowania na podłożach mineralnych wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych). Zaprawa KOMBI WM2 stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków – ETICS.

*przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM MW, KABE THERM IN MW, KABE THERM MW ELASTO, KABE THERM MW CK, KABE THERM MW ELASTOLITH/HAAKSBERGEN, KABE THERM MW DECOR EFFECT

Bazowy środek wiążący:spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorów;
Gęstość objętościowa:ok. 1,5 g/cm³;
Proporcje mieszania:ok. 6,0 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą:ok. 2 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50%);
Czas otwartego schnięcia≥ 25 minut;
Barwa:jasnoszara;
Zużycie:przy klejeniu płyt z elewacyjnej i dwugęstościowej wełny mineralnej ok. 5,0 kg/m², przy klejeniu płyt z lamelowej wełny mineralnej ok. 5,5 kg/m², przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ok. 5,0 kg/m²
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C;
Opakowania:Jednorazowe opakowanie papierowe zawierające 25 kg produktu.
Przechowywanie:Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym, zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem. Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania:12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

• Duża odporność na powstawanie rys skurczowych
• Optymalna wytrzymałość mechaniczna
• Bardzo dobra paroprzepuszczalność
• Wysoka przyczepność do podłoża i wełny mineralnej
• Łatwy sposób nakładania i wyrównywania powierzchni
• Zawiera mikrowłókna i włókna zbrojące

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże przed przyklejaniem płyt izolacyjnych musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są większe niż 1 cm, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą. Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej lub klejącej zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych na podłożach niepewnych należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek wełny mineralnej (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie termoizolacji. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie podłoża ze słabo związanej warstwy i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT ZG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża. Przed zastosowaniem zaprawy KOMBI WM2 do wykonania warstwy zbrojonej, należy wykonać warstwę termoizolacyjną systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. Uwaga: Przed nakładaniem cienkiej warstwy zaprawy KOMBI WM2 podłoże mineralne zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 oraz zabezpieczyć siatkami osłonowymi przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej i spaleniem zaprawy.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej chłodnej wody (ok. 6,0 litrów) stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem), aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%).

PRZYKLEJANIE PŁYT Z ELEWACYJNEJ I DWUGĘSTOŚCIOWEJ WEŁNY MINERALNEJ: Przygotowaną zaprawą klejącą przeszpachlować płytę w miejscach późniejszego nakładania zaprawy metodą pasmowo-punktową. Przygotowaną zaprawę nanieść pasmami o szerokości 3÷6 cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 3÷6 placków zaprawy o średnicy 10÷15 cm równomiernie rozłożonych na środkowej części płyty. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 45° do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone płyty należy zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem ocieplenia.

PRZYKLEJANIE PŁYT Z LAMELOWEJ WEŁNY MINERALNEJ: Przygotowaną zaprawą klejącą przeszpachlować od strony przyklejanej całą powierzchnię płyty za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć zaprawę klejącą cienką, równomierną warstwą przy pomocy pacy ząbkowanej (o wym. zębów 12 x 12 mm). Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Wełnę mineralną należy przyklejać warstwami od dołu do góry z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym zawiązaniu zaprawy (min po 48 godzinach) przyklejone płyty należy zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem ocieplenia.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ: W pierwszej kolejności należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, przyklejając diagonalnie (tzn. pod kątem 45°) w narożach tych otworów siatkę z włókien szklanych (o wym. 25 x 30 cm) przy użyciu zaprawy klejąco-szpachlowej. Warstwę zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych (po ewentualnym szlifowaniu) płyt z wełny mineralnej nie wcześniej, niż po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu należy nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową na podłoże cienką, równomierną warstwą na szerokość siatki zbrojącej przy użyciu pacy zębatej (o wym. zębów 10 x 10 mm). Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych tak, aby była równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy zbrojonej należy dokładnie wyrównać, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy. Pozostałe po wyrównywaniu ślady pacy zaleca się zeszlifować papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 4 do 5 mm.

WYSYCHANIE: Nałożona na podłoże zaprawa może być poddana dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień wysychania na każdy 1 mm grubości warstwy (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wiązania, nawet o kilka dni. Nowo nałożoną warstwę chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do całkowitego utwardzenia i związania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia pęknięć i nierówności, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nakładania i wysychania zaprawy klejąco–szpachlowej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

Supreme Poradnik