Zaprawa przeznaczona do przyklejania izolacyjnych płyt z wełny mineralnej do podłoża w systemie ociepleń KABE THERM MW, KABE THERM IN MW, KABE THERM MW ELASTO, KABE THERM MW CK, KABE THERM MW ELASTOLITH / HAAKSBERGEN, KABE THERM MW DECOR EFFECT* oraz w systemie KABE THERM SG*. Może być używana zarówno do przyklejania płyt z elewacyjnej jak i lamelowej oraz dwugęstościowej wełny mineralnej. Do stosowania na podłożach mineralnych wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych). Zaprawa KOMBI WM1 stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków – ETICS. Uwaga: Do wykonywania warstwy zbrojonej należy użyć zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI WM2.

* *przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku
zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM MW, KABE THERM IN MW, KABE THERM MW ELASTO, KABE THERM MW CK, KABE THERM MW ELASTOLITH/HAAKSBERGEN, KABE THERM MW DECOR EFFECT lub KABE THERM SG.

Bazowy środek wiążący:spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatorów;
Gęstość objętościowa:ok. 1,5 g/cm³;
Proporcje mieszania:ok. 6,0 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą:ok. 2 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50%);
Czas otwartego schnięcia:≥20 minut;
Barwa:jasnoszara;
Zużycie:przy klejeniu płyt z elewacyjnej i dwugęstościowej wełny mineralnej ok. 5,0 kg/m², przy klejeniu płyt z lamelowej wełny mineralnej ok. 5,5 kg/m².
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):od +5°C do +25°C;
Opakowania:Jednorazowe opakowanie papierowe zawierające 25 kg produktu.
Przechowywanie:Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym, zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem. Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania:12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

• Duża odporność na powstawanie rys skurczowych
• Optymalna wytrzymałość mechaniczna
• Bardzo dobra paroprzepuszczalność
• Wysoka przyczepność do podłoża i wełny mineralnej
• Łatwy sposób aplikacji
• Ekonomiczne zastosowanie
• Zawiera mikrowłókna i włókna bazaltowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże przed przyklejaniem płyt izolacyjnych musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są większe niż 1 cm ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą. Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej lub klejącej zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych na podłożach niepewnych należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek wełny mineralnej (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie termoizolacji. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie podłoża ze słabo związanej warstwy i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT ZG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody (ok. 6,0 litrów) stopniowo wsypywać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem), aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%).

PRZYKLEJANIE PŁYT Z ELEWACYJNEJ I DWUGĘSTOŚCIOWEJ WEŁNY MINERALNEJ: Przygotowaną zaprawą klejącą przeszpachlować płytę w miejscach późniejszego nakładania zaprawy metodą pasmowo-punktową. Przygotowaną zaprawę nanieść pasmami o szerokości 3÷6 cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 6÷8 placków zaprawy o średnicy 10÷12 cm równomiernie rozłożonych na płycie. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 45° do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone płyty należy zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem ocieplenia.

PRZYKLEJANIE PŁYT Z LAMELOWEJ WEŁNY MINERALNEJ: Przygotowaną zaprawą klejącą przeszpachlować od strony przyklejanej całą powierzchnię płyty za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć zaprawę klejącą cienką, równomierną warstwą przy pomocy pacy ząbkowanej (o wym. zębów 12 x 12 mm). Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Wełnę mineralną należy przyklejać warstwami od dołu do góry z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym zawiązaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone płyty należy zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem ocieplenia.

WYSYCHANIE: Przyjmuje się, że okres wstępnego wiązania zaprawy wynosi min. 3 dni przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Po upływie tego okresu można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych. W celu wyrównania ewentualnie powstałych nierówności można powierzchnię zamocowanych płyt przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza znacznie wydłużają okres wysychania zaprawy. Do wykonania warstwy zbrojonej należy użyć zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI WM2.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nakładania i wysychania zaprawy klejącej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy termoizolacyjnej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się, zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

Supreme Poradnik