OMBI ELASTO - Dyspersyjna, bezcementowa masa szpachlowa do styropianu

Gotowa do użycia bezcementowa masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych w systemie ociepleń KABE THERM ELASTO i KABE THERM MW ELASTO*. Dyspersyjna masa szpachlowa podnosi odporność na uderzenia oraz eliminuje konieczność gruntowania przed aplikacją tynków Farby KABE. Stosowana jest w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS.

*producent udziela gwarancji w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM ELASTO.

Bazowy środek wiążącydyspersja akrylowa
Barwakremowa (istnieje możliwość podbarwiania pod kolor fugi w układzie DECOR CEGŁA)
Zużycieprzy wykonywaniu warstwy zbrojonej z pojedynczą siatką ok. 4,0 kg/m2
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +10 °C do +25 °C
Względna wilgotność powietrza≤ 75%
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 25 kg produktu
Okres przydatności do stosowania i warunki przechowywania12 m-cy od daty produkcji, przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem | • układu na pojedynczej warstwie siatki z warstwą wierzchnią kat. I | - PERMURO-DECOR CEGŁA | - PERMURO-DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY | - ARMASIL T-DECOR CEGŁA | - ARMASIL T-DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY | • układu na pojedynczej warstwie siatki KABE 165 i KABE 175 | z warstwa wierzchnią kat. I | - PERMURO | - ARMASIL T | • układu na podwójnej warstwie siatki z warstwą wierzchnią kat. I | - PERMURO AVANT | - ARMASIL T | • układu na pojedynczej warstwie siatki KABE 145 z warstwą wierzchnią kat. II | - PERMURO | - PERMURO AVANT | - ARMASIL T
Odporność na uderzenie• układu na pojedynczej warstwie siatki z warstwą wierzchnią kat. I - PERMURO-DECOR CEGŁA - PERMURO-DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY - ARMASIL T-DECOR CEGŁA - ARMASIL T-DECOR BETON ARCHITEKTONICZNY • układu na pojedynczej warstwie siatki KABE 165 i KABE 175 z warstwa wierzchnią kat. I - PERMURO - ARMASIL T • układu na podwójnej warstwie siatki z warstwą wierzchnią kat. I - PERMURO AVANT - ARMASIL T • układu na pojedynczej warstwie siatki KABE 145 z warstwą wierzchnią kat. II - PERMURO - PERMURO AVANT - ARMASIL T
Przyczepność warstwy zbrojonej do izolacji cieplnej≥ 0,08 MPa

• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (udarność)
• Bardzo dobra elastyczność i odporność na powstawanie rys
• Brak spływu z powierzchni pionowej
• Wysoka przyczepność do styropianu
• Łatwa aplikacja
• Nie wymaga stosowania gruntu pod tynk
• Zbrojona mikrowłóknami

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże do wykonania warstwy zbrojonej (zamocowane płyty styropianowe) musi być nośne, odpylone, równe i suche oraz wolne od substancji antyadhezyjnych. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć. Warstwy podkładowe systemu należy wykonać zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS.

PRZYGOTOWANIE MASY: Bezpośrednio przed użyciem dokładnie wymieszać, w razie konieczności rozcieńczyć wodą (stosując max. 0,2 litra na 20 kg masy).

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ: W pierwszej kolejności wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, przyklejając diagonalnie (tzn. pod kątem 45°) w narożach tych otworów siatkę z włókien szklanych (o wym. 25 x 30 cm) przy użyciu masy szpachlowej KOMBI ELASTO. Warstwę zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu, należy nałożyć masę szpachlową na podłoże ciągłą i równomierną warstwą za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 6÷8 mm na szerokość siatki zbrojącej. Następnie w nałożoną warstwę masy natychmiast wtopić siatkę z włókien szklanych. Zatopiona siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Po zatopieniu siatki całą powierzchnię warstwy należy dokładnie wyrównać, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję masy. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Pozostałe po wyrównywaniu ślady pacy zaleca się zeszlifować papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm.

WYSYCHANIE: Okres schnięcia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Do momentu utwardzenia chronić warstwę przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza może wydłużyć okres wysychania, nawet do kilkunastu dni.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia pęknięć i nierówności, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nakładania i wysychania masy szpachlowej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +10°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. W okresie zwiększonej wilgotności powietrza to jest wczesną wiosną i późną jesienią, zaleca się stosowanie mineralnej zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI. Nie stosować na powierzchniach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym i narażonym na stałe działanie wody i opadów atmosferycznych. Uwaga: W przypadku zastosowania łączników mechanicznych z talerzykami zagłębionymi w styropianie wszystkie zaślepki styropianowe należy zamontować w otworze (przykleić) za pomocą kleju poliuretanowego KOMBI RAPID. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do miejscowego wybrzuszenia w miejscach zastosowania łączników i niepodklejonych zaślepek styropianowych.

Supreme Poradnik