Wysokiej jakości farba nawierzchniowa na bazie potasowego szkła wodnego przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków, w tym również w systemach ociepleń na bazie styropianu KABE THERM EPS oraz na bazie wełny KABE THERM MW. Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe). Szczególnie polecana do pierwotnego malowania podłoży mineralnych oraz do stosowania w miejscach zawilgoconych na obiektach współczesnych i zabytkowych. Tworzy całkowicie mineralną, paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne odparowanie wilgoci z murów a jednocześnie, dzięki zastosowaniu substancji hydrofobizujących, skutecznie zabezpiecza elewację przed opadami atmosferycznymi. Przed nanoszeniem farby podłoże wymaga zagruntowania preparatem CALSILIT GF.

Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu nie zaleca się jego stosowania na podłożach gipsowych (tj. sztukaterie).

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącypotasowe szkło wodne
Pigmentyodporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty barwne
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat. A/c. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO
Gęstośćok. 1,53 g/cm³
Kolorybiały i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych)
Stopień połyskumatowy
Rozcieńczalnikwoda
Średnie zużycieok. 0,33 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +8°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
Względny opór dyfuzyjny powłoki o gr. 150 μmSd = 0,02 m (wymóg normowy Sd ≤2,0 m)
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowejw = 0,07 kg/m² • h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/m² • h0,5)
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym pakowaniu.

• Mineralny charakter
• Odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych
• Wyjątkowa paroprzepuszczalność
• Podwyższona odporność na zabrudzenia
• Skuteczna ochrona przed wilgocią
• Bardzo dobre krycie
• Naturalna odporność na porost glonów i grzybów

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być mineralne, nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową KOMBI FINISZ. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową KOMBI FINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem farby w systemie ociepleń KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO oraz KABE THERM MW należy wykonać wszystkie warstwy systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Farbę krzemianową można nanosić na cienkowarstwowy tynk mieneralny dopiero po min. 7 dniach sezonowania (w temp. +20°C i wilgotności
wzgl. powietrza 65%). Uwaga: Bezpośrednio przed nakładaniem farby powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować preparatem CALSILIT GF. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem farby wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością preparatu CALSILIT GF lub wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%). Przy ustalaniu ilości wody lub preparatu należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

NANOSZENIE: Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu pierwszej warstwy, czyli po upływie min. 24 godzin. Zaleca się zastosowanie specjalnego wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dł. włosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

WYSYCHANIE: Czas wiązania naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Całkowite związanie (utwardzenie) wykonanej powłoki malarskiej następuje po min. 24 godzinach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Nowo wykonaną powłokę malarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +8°C do +25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celu zabezpieczenia całkowicie niezwiązanej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki malarskiej. Zarówno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas nakładania i wysychania farby, powoduje niedostateczne związanie spoiwa. W wyniku tego, przy późniejszym kontakcie z wodą może nastąpić wymywanie niezwiązanego potasowego szkła wodnego, czego efektem może być wystąpienie trwałych zacieków lub przebarwień.

OPCJE DODATKOWE: W przypadku stosowania farby na podłożach pokrytych rysami o szerokości do 0,3 mm (jak np.: przy drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca się użycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrowłóknami (opcja dostępna na zamówienie).

Supreme Poradnik