Ocieplenie z efektem osuszania

Duża ilość wilgoci zawarta w materiałach budowlanych jest jednym z najbardziej niekorzystnych czynników, mających wpływ na trwałość obiektów budowlanych. Bez wilgoci i spowodowanej nią korozji mechanicznej, chemicznej i biologicznej wiele szkód budowlanych w ogóle by nie wystąpiło. Dlatego podstawowym zadaniem elewacyjnych materiałów wykończeniowych, w tym także systemów ociepleń jest zapewnienie możliwości odparowania wilgoci i ochrona przed tymi niepożądanymi zjawiskami.

KABE THERM ze styropianem perforowanym KLIMA

Ściany zewnętrzne w budynkach nowo wzniesionych, zawierają prawie zawsze stosunkowo dużo wilgoci pochodzącej z mokrych procesów budowlanych. Szczególnie przy dużym tempie prowadzonych prac i krótkim okresie realizacji obiektów budowlanych. W praktyce budynki są często oddawane w stanie wilgotnym. Wskutek tego przegrody mają obniżoną izolacyjność cieplną, a więc gorsze właściwości użytkowe. Przegrody te muszą stopniowo wysychać w trakcie eksploatacji budynku narażając ich użytkowników na zwiększone koszty ogrzewania, obniżony komfort cieplny i ryzyko rozwoju chorobotwórczych grzybów. Firma Farby KABE proponuje rozwiązanie, które dzięki wysokim właściwościom dyfuzyjnym systemu ociepleń KABE THERM ze styropianem perforowanym KLIMA umożliwia znaczne skrócenie okresu wysychania ścian. 

Wartości współczynników oporu dyfuzyjnego

Poniżej prezentujemy zestawienie wartości współczynników oporu dyfuzyjnego dla różnych materiałów termoizolacyjnych (im niższa wartość wsp.  tym lepsza paroprzepuszczalność danego materiału i krótszy okres wysychania ściany). 

Budynki ze ścianami zewnętrznymi wykonanymi z materiałów porowatych (jak np.: beton komórkowy, ceramika poryzowana i keramzyt) powinny być ocieplane systemem o oporze dyfuzyjnym µ zbliżonym  do wartości µ samej przegrody. Zastosowanie bardziej szczelnego systemu w budynkach o zawilgoconych ścianach powoduje stopniową kondesację wilgoci, prowadzącą do destrukcji materiału przegrody i przemarzania ścian. Dlatego tak istotnym aspektem jest skrócenie okresu wysychania przegród budowlanych.

Zjawisko migracji wilgoci w ścianach ocieplonymi różnymi materiałami termoizolacyjnymi

Wariant 1 – Styropian standardowy
Wariant 2 – Styropian perforowany KLIMA

Najnowszym rozwiązaniem firmy Farby KABE w tym zakresie są wysokodyfuzyjne systemy ociepleń KABE THERM EPS KABE THERM NV na bazie perforowanego styropianu KLIMA. Ściana zewnętrzna ocieplona takim systemem zachowuje się jako homogeniczna (jednolita) warstwa, która równomiernie w całym przekroju oddaje wilgoć i nie ma ryzyka powstania niebezpiecznego zjawiska kondensacji wilgoci. Przytoczone poniżej parametry oporu dyfuzyjnego potwierdzają ze proponowane systemy są skuteczną alternatywą dla znacznie droższych systemów ociepleń na bazie wełny mineralnej.

Porównanie współczynników oporu dyfuzyjnego:

Rodzaj materiału Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ
Styropian perforowany KLIMA 10

Ceramika poryzowana

4-10

Beton komórkowy

10

Cegła dziurawka

5-10

Równomierny rozkład m (układ homogeniczny) w zawilgoconej przegrodzie powoduje skrócenie czasu schnięcia przegrody i szybsze uzyskanie stabilizacji wytrzymałościowej (trwałości).

System KABE THERM NV ze styropianem KLIMA – Wysokodyfuzyjny system ociepleń na bazie styropianu z niskoalkaliczną, polikrzemianową wyprawą tynkarską NOVALIT  

System KABE THERM EPS ze styropianem KLIMA – Kompletny system ociepleń na bazie styropianu z zewnętrzna silikonową wyprawą tynkarska ARMASIL T

Systemy KABE THERM EPS i KABE THERM NV ze styropianem KLIMA służą do ocieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO. Mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości 11. kondygnacji włącznie). Przeznaczone są na wszelkie typowe podłoża mineralne, takie jak: beton, beton, komórkowy, kamień, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz na ścianach wykonanych z betonu komórkowego i cegieł silikatowych oraz na podłoża pokryte dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. 

Co przemawia za wyborem systemu ociepleń KABE THERM ze styropianem perforowanym KLIMA


•    Oszczędność czasu i pieniędzy

Przeciętnie potrzeba 2 – 3 lat, aby nowy budynek prawidłowo wyschnął. Dawniej zalecano, aby dom po wybudowaniu przez pierwszą zimę nie był użytkowany i stał pusty. Obecnie ludzie nie mają (na to) czasu. Zastosowanie tego systemu daje możliwość szybszego zasiedlenia (wprowadzenia się) nowego budynku. Oszczędzają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: developer może szybciej osiągnąć zysk, natomiast klient szybciej może użytkować mieszkanie, za które zapłacił. Skraca się czas oczekiwania na korzyści przez obie strony.

•    Ocieplenie z efektem osuszania

Zastosowanie systemu ociepleń KABE THERM EPS i KABE THERM NV z perforowanymi płytami KLIMA znacznie skraca okres wysychania ścian. Okres ten dla murów ceglanych jest zmniejszony do 50% w stosunku do typowych systemów ociepleń, dla murów z betonu komórkowego jest skrócony o 58%, a dla ścian betonowych nawet do 62% (przy zastosowaniu technologii monolitycznych). Krótszy okres wysychania ścian to niższe koszty ogrzewania i mniejsza ilość wilgoci wewnątrz budynku.

•    Zdrowy klimat wnętrz
Zastosowanie systemu KABE THERM EPS KLIMA i KABE THERM NV KLIMA pozwala na ograniczenie strat ciepła z wnętrza budynku i zwiększenie temperatury wewnętrznych powierzchni ścian, a niski opór dyfuzyjny systemu umożliwia na stopniową redukcję ilości zawartej w nich wilgoci. Cieplejsze i mniej wilgotne ściany to lepszy komfort mieszkaniowy i mniejsze ryzyko pojawienia się chorobotwórczych grzybów. Dlatego stosując system ociepleń KABE THERM z perforowanymi płytami styropianowymi KLIMA możemy być pewni, że uzyskamy zdrowy klimat wnętrza i wyższy komfort użytkowania mieszkania.

•    Nowoczesne rozwiązania budowlane

Perforowane płyty ze styropianu ekspandowanego KLIMA wyróżniają się przede wszystkim niskim oporem dyfuzyjnym i zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie, dzięki czemu pozwalają na swobodne odprowadzenie nadmiaru wilgoci ze ściany (podobnie jak systemy na bazie wełny mineralnej). Płyty ze styropianu są lekkie i łatwe w obróbce oraz nie wymagają stosowania łączników mechanicznych (kołkowania) do wys. 10 m. Perforowane płyty styropianowe KLIMA w połączeniu z wysoko paroprzepuszczalnym tynkiem silikonowym ARMASIL T, tynkiem polikrzemianowym NOVALIT T tworzą perfekcyjnie dopasowany układ warstw „oddychającego” systemu ociepleń.

•    Trwała i estetyczna elewacja
Wierzchnia warstwa elewacji jest nie jako wizytówką każdego budynku, a przy tym stanowi ochronę przed działaniem wielu niekorzystnych czynników atmosferycznych. Najlepszym materiałami do jej wykonania jest tynk silikonowy ARMASIL T oraz tynk polikrzemianowy NOVALIT T. Po zwilżeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Natomiast tynk polikrzemianowy NOVALIT T w odróżnieniu od tradycyjnych tynków silikatowych posiada wstępnie obniżoną alkaliczność (pH 8÷9,5), dzięki czemu zastosowanie tego produktu jest tak samo łatwe, jak stosowanie tynków akrylowych, a parametry techniczne porównywalne do tynków krzemianowych (silikatowych).

Supreme Poradnik