Szwajcarska jakość:

Swiss Standards
Strona główna → O firmie → Ochrona środowiska

Ochrona środowiska


Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. opracowała, wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący wszystkie regulacje wynikające z normy  ISO 9001 oraz Zarządzania Środowiskiem  ISO 14001.


 Farby KABE Polska Sp. z o.o. planuje działania związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnie z polityką środowiskową, a celami środowiskowymi i procesami.

 Planowanie ochrony środowiska obejmuje:
- wymagania prawne i inne uregulowania (umowy, porozumienia, własne standardy);
- identyfikację aspektów środowiskowych kwalifikacje personelu;
- określenie wymagań dla urządzeń biorąc pod uwagę zagadnienia ochrony środowiska;
- sporządzanie planów przeglądów i konserwacji urządzeń łącznie ze sprawdzeniem ich
  przydatności ze względu na ochronę środowiska i kryteria oceny aspektów.

 

Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. zidentyfikowała wszystkie aspekty środowiskowe występujące w firmie poprzez szczegółową analizę wszystkich elementów działalności.

Uwzględniono w niej:
- Pośredni wpływ na środowisko, czyli aspekty środowiskowe związane z rozwojem procesu realizacji świadczeń

  (np. wybór materiałów, urządzeń i metod realizacji usług).
- Wpływ na środowisko w łańcuchu konfiguracji tworzenia wartości przez własną działalność, czyli te towary i usługi,

  które są zakupywane od dostawców.
- Wpływ na środowisko w łańcuchu przed własną działalnością, czyli te towary i usługi, które są zakupywane od

   dostawców.
- Wpływ na środowisko w łańcuchu po tzn. wpływ związany ze stosowaniem i utylizacją narzędzi i materiałów

  stosowanych do realizacji usług budowlanych.
- Ocenę przy różnych uwarunkowaniach operacyjnych.

 

Firma stosuje stałe monitorowanie i pomiary wielu parametrów procesów, pokazując tym zdolność do przestrzegania wymagań związanych z ochroną środowiska oraz umiejętności osiągania zaplanowanych celów środowiskowych.

 

Nowoczesne farby lateksowe PROLATEX i OPTILATEX z oferty farb do wnętrz Farby KABE Polska Sp. z o.o. nie posiadają lotnych związków organicznych (w skrócie LZO) i mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia: salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych, przychodniach; zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego.

 

Zastosowanie systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków z oferty Farby KABE Polska Sp. z o.o. pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

 

W nowatorskiej technologii materiałów elewacyjnych NOVALIT (która ma zastosowanie przy pracach renowacyjnych, ociepleniowych systemach antyrysowych, przy renowacji obiektów zabytkowych) istotą i cechą charakterystyczną tych wyrobów jest zastosowanie do produkcji niskoalkalicznego i częściowo spolimeryzowanego potasowego szkła wodnego, które w odróżnieniu od zwykłego szkła wodnego nie jest zaliczane do substancji niebezpiecznych. W związku z tym wyroby serii NOVALIT, w odróżnieniu od klasycznych wyrobów krzemianowych (silikatowych) nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Dodatkowo podczas aplikacji na budowie produkty NOVALIT nie wymagają zastosowania rygorystycznych wymogów BHP, bo w procesie produkcji obniżona zostaje ich alkaliczność.

 

Do produkcji gotowych wyrobów marki Farby KABE Polska Sp. z o.o. stosowane są surowce typowe dla ekologicznych wyrobów wodorozcieńczalnych: np. woda, biel tytanowa, wypełniacze i kruszywa węglanowe, dyspersje akrylowe, środki pomocnicze.

Ze względu na wodorozcieńczalny charakter produkcji i stosowanie bezpiecznych surowców nie są wymagane specjalne warunki pracy urządzeń i ludzi, a sam proces produkcyjny dzięki stosowaniu efektywnej instalacji odpylającej i własnej oczyszczalni popłuczyn po myciu urządzeń jest bezpieczny dla środowiska.

 

W procesie produkcyjnym stosowane jest:
• hermetyzacja ciągów technologicznych
• zapewnienie filtracji powietrza podczas dozowania surowców sypkich do procesu produkcyjnego;
• bezodpadowy system produkcyjny - zagospodarowanie wód popłuczynowych do następnych etapów

  produkcyjnych;
• wyeliminowanie z receptur wysokolotnych substancji rozpuszczalnikowych i zastąpienie ich przez ekologiczne

  substancje wodorozcieńczalne.

 

Współpracując z firmą KABE FARBEN z Gossau, której historia i doświadczenie sięgają 100 lat, adoptujemy technologie, zatwierdzone przez szwajcarskie służby ochrony środowiska.
Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na budowanie trwałego zaufania Klientów do produkowanych wyrobów oraz ciągłe umacnianie swojej pozycji rynkowej.