Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, to kolejny obiekt, który wpisujemy na listę referencyjną Farby KABE.


Na obiekcie zostały wykorzystane następujące produkty:
– Calsilit GF – krzemianowy (silikatowy) preparat gruntująco-wzmacniający na podłoża mineralne i pod krzemianowe farby elewacyjne
– Mineralit Restauro TB, TW, TU – zaprawy mineralne renowacyjne (na zasolone mury)
– Mineralit Restauro W8 – zaprawa mineralna wapienna
– Kombi Finisz G5 – mineralna zaprawa szpachlowa
Novalit GF – preparat gruntująco-impregnujący pod polikrzemianowe farby elewacyjne
Novalit F – polikrzemianowa farba elewacyjna


Supreme Poradnik