Kolejny obiekt wpisujemy na listę referencyjną Farby KABE, to NOVA PARK w Łomży przy ul. Akademickiej.

Na obiekcie zostały wykorzystane:

Film przedstawiający obiekt referencyjny

Supreme Poradnik