Kopalnia Ignacy w Rybniku to kolejny obiekt, który wpisujemy na listę referencyjną Farby KABE Polska.

Nasze produkty zostały zastosowane w budynku maszynowni nadszybia Kościuszko oraz w sprężarkowni.

Produkty wykorzystane to:

Galeria obiektów dostępna na stronie www.farbykabe.pl

Supreme Poradnik