Szwajcarska jakość:

Swiss Standards
Strona główna Farby KABE

Farby KABE

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych "Farty KABE Polska Sp. z o.o." i przetwarzanie ich w celach marketingowych przez Farby KABE Polska Sp. z o.o. zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883).
Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

Administratorem powyższych danych osobowych jest Spółka FARBY KABE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach, ul. Śląska 88. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie dokonywane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ułatwia kontakt za pomocą formularza. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane przez okres kontaktu, później w celach archiwalnych. Każda osoba posiada prawo do usunięcia, sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych (w sytuacji i zakresie kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych.