20 czerwca 2018 r. w Teatrze Wielkim – Opery Narodowej w Warszawie odbyła się XXIX gala Medalu Europejskiego.
Od 18 lat Business Centre Club organizuje ogólnopolskie przedsięwzięcie pod nazwą Medal Europejski.

Celem tego wydarzenia jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi, przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, a także zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego.
Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim.


Nominowane usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty.
Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.0

Firma Farby KABE Polska otrzymała Medal Europejski za NOVALIT T – polikrzemianową masę tynkarską.

Supreme Poradnik