Jako iż budownictwo to nie tylko budowa nowych obiektów, ale też renowacja już istniejących, szczególnie obiektów zabytkowych sakralnych posiadających dużą wartość historyczną i kulturową.

Firma Farby KABE wzięła udział w konferencji poświęconej ww. obiektom. Konferencja pod tytułem „Tradycja i nowoczesność.

Dobór technologii do renowacji zabytków” odbyła się w siedzibie Kurii Biskupiej, gdzie mogliśmy przedstawić najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony i renowacji obiektów zabytkowych, w oparciu o linię HISTORICA firmy Farby KABE.

Supreme Poradnik