Jak wykonać wewnątrz budynku dekoracyjną fakturę z efektem laserunku?

1. Przygotowanie podłoża do nakładania tynku:
a) Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. 
b) W przypadku występowania porostu grzybów lub pleśni podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. 
c) Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. 
d) W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą szpachlową KOMBI FINISZ, przy czym podłoża chłonne należy przed zastosowaniem zaprawy KOMBI FINISZ zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. 
e) W przypadku „świeżych” podłoży mineralnych (tj. beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe) konieczne jest zachowanie min. 2-tygodniowego okresu sezonowania przed zastosowaniem preparatu gruntującego pod tynk rolkowy
f) Do właściwego przygotowanie podłoża pod PERMURO TYNK ROLKOWY lub pod  PERMURO modelowany stosujemy preparat Grunt PERMURO GT, (w przypadku użycia do wykonania warstwy strukturalnej tynku modelowanego NOVALIT T stosujemy Grunt NOVALIT GT,  a przy zaprawie KOMBI FINISZ – preparat BUDOGRUNT WG). 
g) Preparat gruntujący nanosimy na podłoże za pomocą wałka lub pędzla malarskiego.
h) Okres sezowania zagruntowanego podłoża przed nakładaniem warstwy strukturalnej wynosi ok. 24 godzin.

2. Wykonanie warstwy strukturalnej :
a) Warstwę strukturalną najłatwiej wykonać przy użyciu gotowgo tynku: PERMURO TYNK ROLKOWY lub NOVALIT T modelowany, ale można też zastosować tynk PERMURO modelowany lub zaprawę KOMBI FINISZ. 
b) W tym celu należy nałożyć na podłoże cienką warstwę (o gr. od 1 do 5 mm) masy tynkarskiej za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, a następnie w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego wyprowadzić wzór za pomocą pacy, wałka, pędzla, gąbki lub innego narzędzia fakturującego.
c) Pełne utwardzenie nałożonej masy tynkarskiej następuje po ok. 48 godzinach (przy sezonowaniu w temp. ok 20 C i wilgotności względnej powietrza 55%).
 
3. Wykonanie warstwy podkładowej :
a) Do wykonania warstwy podkładowej stosujemy farbę lateksową PROLATEX (mat lub półmat) lub AKRYLATEX W. Z reguły stosowany jest kolor biały, ale można też zastosować inny kolor w celu uzyskania efektu przechodzenia kolorów.
b) Farbę lateksową nanosimy na podłoże w jednej warstwie za pomocą wałka malarskiego.
c) Kolejne prace można rozpocząć po ok. 3 godzinach (przy wysychaniu w temp. +20 C i wilgotności wzglę:dnej powietrza 55%). 

4. Wykonanie efektu laserunku :
a) Do wykonania efektu laserunku stosujemy farbę lazurującą LAZUR W.
b) Bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie wymieszać farbę.
c) W zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego, farbę LAZUR W można nanosić w 1 lub 2 warstwach, za pomocą różnych narzędzi (jak np. pędzel, wałek, gabka, tampon, szmatka).
d) Świeżo nałożona warstwa farby lazurującej dobrze poddaje się obróbce, a efekt koncowy zależy od umiejętności i wyobraźni Wykonawcy. 
e) Kolejną warstwę farby można nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy czyli po ok. 3 godzinach (przy wysychaniu w temperaturze +20 C i wilgotności względnej powietrza 55%). 
f) W zależności od potrzeb kolejne warstwy farby mogą różnić się kolorem lub techniką aplikacji.  

Przykładowe efekty nałożenia tynku dekoracyjnego oraz obrazkowe instrukcje wykonawcze

Supreme Poradnik