Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Farby KABE Partnerem Aranżacyjnym Wystawy

Firma Farby KABE Polska została Partnerem Aranżacyjnym Wystawy „Na Jednej strunie: Malczewski i Słowacki”.


Pokaz malarstwa i rysunków Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, jest  okazją do spojrzenia na twórczość tego artysty przez pryzmat dzieł Juliusza Słowackiego.


Zobaczyć można rzadko pokazywane rysunki Słowackiego i Malczewskiego, a wśród nich te młodzieńcze, będące świadectwem zainteresowań artystycznych przyszłych wybitnych twórców, sztuką dawnych mistrzów.