Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

XVI Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej

W dniach od 03-05.04.2017 r. w  Pałacu Wielopolskich – siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbył się  XVI Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej.


Kongres na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych. Jest to spotkanie, na którym goście z Polski i Europy mogą wymienić swoje poglądy oraz zapoznać się z problematyką praca renowacyjnych, charakterystyczną dla regionu lub państwa, a także poznać najnowsze technologie i materiały znajdujące zastosowanie przy pracach renowacyjnych.


EKIR jest połączeniem „starego z nowym”, łączącym świat zabytków z nowoczesnymi technologiami.


Stoisko Farby KABE jak zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem.