20 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbył się II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji.
Niska emisja staje się coraz głośniej poruszanym problemem. Szukając sposobu jego zniwelowania, wprowadzany jest szereg rozwiązań.


Podczas konferencji w sesjach trwających od rana, prelegenci zaprezentowali między innymi sposoby zniwelowania szkodliwej emisji, a także przedstawili szereg rozwiązań, które pozwalają ją ograniczyć, poprzez wymianę źródła ciepła, przeprowadzenie termomodernizacji budynków.


W wydarzeniu uczestniczyło 165 uczestników, wśród których większość stanowili przedstawiciele samorządów, obecni byli także przedstawiciele WFOŚiGW w Krakowie, WFOŚiGW w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, NIK-Delegatura w Krakowie, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii, Dyrektorzy Jednostek Oświatowych oraz Przedsiębiorcy.


Podczas wydarzenia prezentację pt. „Dobre praktyki w ociepleniach – renowacja typu mikro i makro wygłosił” Pan Paweł Gałuszka.

W sali konferencyjnej stoisko Farby KABE cieszyło się jak zwykle dużym zainteresowaniem.
Supreme Poradnik