Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Preparaty gruntujące

Na elewację

Preparaty gruntujące i farby podkładowe służą są do właściwego przygotowania podłoża pod tynki cienkowarstwowe i powłoki malarskie. Stosowane są pod określone materiały wykończeniowe i muszą być stosowane według dokładnie określonych wytycznych. Ponieważ jedynie odpowiednie zestawienie tych produktów pozwala zagwarantować ich właściwe współdziałanie, a w konsekwencji właściwy efekt końcowy prowadzonych prac budowlanych.

Pod produkty silikonowe

Pod produkty silikonowe

Grunty silikonowe służą do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz warstw zbrojnych w systemach...
Pod produkty polikrzemianowe (niskoalkaliczne)

Pod produkty polikrzemianowe (niskoalkaliczne)

Główne zalety gruntów pod produkty polikrzemianowe: - wysoka przyczepność materiałów wykończeniowych; - ograniczona i wyrównana nasiąkliwość...
Pod produkty krzemianowe (silikatowe)

Pod produkty krzemianowe (silikatowe)

Grunt krzemianowy pod silikatowe (krzemianowe) masy tynkarskie/na podłoża mineralne i pod krzemianowe farby elewacyjne. Stosowany do...
Pod produkty akrylowe

Pod produkty akrylowe

Grunty pod produkty akrylowe służą do gruntowania wszelkich typowych, chłonnych podłoży na zewnątrz i wewnątrz budynków. Stosowane na...
Pod produkty mineralne

Pod produkty mineralne

Główne zalety gruntów pod produkty mineralne: - wysoka przyczepność zapraw tynkarskich; - ograniczona i wyrównana nasiąkliwość podłoża; -...