Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Hydrofobizowane

Główne zalety szpachli hydrofobizowanych:
- skuteczna ochrona przed podciąganiem kapilarnym wigoci;
- wysoka ochrona przed działaniem opadów atmopsferycznych i woda gruntową;
- wysoka odporność na rysy skurczowe;
- wysoka paroprzepuszczalność;
- optymalna wytrzymałość mechaniczna;
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- łatwa aplikacja i wyrównywanie;
- wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu.