Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Tynki wapienne

Tynki wapienne suche, mineralne zaprawy tynkarskie na bazie wysoko hydraulicznego wapna, przeznaczone do ręcznego lub maszynowego wykonywania tradycyjnych wapiennych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków współczesnych i zabytkowych.

Główne zalety tynków wapiennych:
- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych;
- łagodna reakcja wiązania bez naprężeń i rys;
- mineralny charakter;
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- do nakładania ręcznego i maszynowego;
- wysoka paroprzepuszczalność;
- ograniczona nasiąkliwość powierzchniowa;
- naturalna zdolność regulacji wilgotności powietrza;
- wysoka ochrona przed porostem glonów i grzybów.