Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Na bazie estrów kwasu ortokrzemowego

Główne zalety preparatów wzmacniających:
- skutecznie wzmacniają strukturę mineralnego podłoża;
- 2 odmiany w zależności od struktury podłoża;
- mineralny charakter preparatów;
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- łatwe i bezpieczne w użyciu;
- nie redukują paroprzepuszczalności podłoża;
- łagodny przebieg reakcji wiązania;
- możliwość nanoszenia kolejnych materiałów wykończeniowych
o charakterze mineralnym.