Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Polikrzemianowe (niskoalkaliczne)

Główne zalety polikrzemianowych systemów antyrysowych:
- kompleksowe systemy renowacji spękanych ścian i elewacji;
- kilka wariantów w zależności od szer. i charakteru pęknięć;
- skuteczne mostkowanie rys i pęknieć
- mineralny charakter;
- wysoka paroprzepuszczalność;
- niska nasiakliwość powierzchniowa warstwy wierzchniej;
- niska podatność na zabrudzanie;
- bogata paleta kolorów warstwy wierzchniej;
- dodatkowa ochrona przed porostem glonów i grzybów.