Farby KABE – Właściwy dobór i zastosowanie farb elewacyjnych

1. Wprowadzenie

Wykonanie powłoki malarskiej na elewacji jest najprostszym sposobem podniesienia jej walorów estetycznych i użytkowych. Nowoczesne farby elewacyjne pozwalają na wykonanie barwnej powłoki o wysokiej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wietrzenie, zabrudzanie oraz porost glonów i grzybów. Jednak największymi zaletami tego sposobu odświeżania elewacji są łatwość wykonania i możliwość swobodnego kształtowania wizerunku architektonicznego. 
 

2. Korzyści przemalowania elewacji?

  • Okresowa renowacja i konserwacja powierzchni;
  • Podniesienie odporności elewacji na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych;
  • Możliwość swobodnego kształtowania wizerunku architektonicznego budynku (przez zmianę koloru, połysku czy wykonanie laserunku);
  • Wysoka trwałość i przyczepność powłoki malarskiej do podłoża;
  • Zwiększenie odporności elewacji na porost glonów i grzybów;
  • Możliwość maskowania drobnych rys i pęknięć podłoża (przy zastosowaniu farby z dodatkiem mikrowłókien);
  • Łatwy i prosty sposób wykonania renowacji

3. Renowacja elewacji pokrytej dyspersyjną powłoką malarską lub tynkiem na bazie tworzyw sztucznych


Ściany zewnętrzne chronią budynek przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i są nieustannie narażone na destrukcyjne działanie: opadów deszczu, śniegu, mrozu, zmian temperatur oraz słońca i wiatru. W miarę upływu czasu zewnętrzna powłoka elewacji podlega procesom starzenia i aby dalej mogła skutecznie chronić budynek powinna być okresowo odnawiana, min. raz na 5 lat. Do renowacji elewacji wykonanych z materiałów mineralnych (takich jak: tynk cementowy i podłoże betonowe) oraz pokrytych farbą dyspersyjną lub tynkiem syntetycznym najczęściej stosowana jest wysokiej jakości akrylowa farba elewacyjna BUGOFLEX. Tworzy ona estetyczne, matowe powłoki o wysokich parametrach użytkowych i dużej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Posiada niską nasiąkliwość powierzchniową oraz dużą odporność na alkalia. Oferowana jest w szerokiej palecie kolorów wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru. Podłoża chłonne lub kredujące przed nanoszeniem farby należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG.
Uwaga: Do renowacyjnego malowania starych tynków akrylowych należy stosować farbę polikrzemianową NOVALIT F o niskich naprężeniach powierzchniowych.

4. Malowanie pierwotnych (niemalowanych wcześniej) podłoży mineralnych


Większość istniejących budynków posiada elewację wykonaną z materiałów mineralnych tj. tynk cementowy i cementowo-wapienny, a na te nowo wykonywane często stosowane są tynki cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe (silikatowe) czy też polikrzemianowe. Do malowania takich podłoży najlepsza jest farba na bazie spoiwa krzemianowego, jakim jest potasowe szkło wodne. W grupie produktów powłokowych popularnie nazywanych silikatowymi szczególnie wyróżnia się polikrzemianowa farba o nazwie NOVALIT F. To wyjątkowa farba na bazie modyfikowanego potasowego szkła wodnego, wytwarzana wg innowacyjnej niskoalkalicznej technologii polikrzemianowej. Tworzy trwale związaną z podłożem dekoracyjną powłokę o mineralnym charakterze, wysokiej paroprzepuszczalności i niskiej nasiąkliwości powierzchniowej. Zapewnia wysoką odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz znacznie spowolnia proces zabrudzania elewacji. Produkt ten w odróżnieniu od typowych farb silikatowych jest łatwy w aplikacji i mało podatny na niekorzystne warunki wiązania i aplikacji. Farbę polikrzemianową można także z powodzeniem stosować na podłożach pokrytych wcześniej powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Farba NOVALIT F dostępna jest w szerokiej palecie kolorów wg wzornika Farby KABE lub dostarczonego wzoru, możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych. Podłoża mineralne przed malowaniem należy odpowiednio wcześniej zagruntować preparatem NOVALIT GF.

5. Wykonanie powłoki zapewniającej najwyższą ochronę przed zabrudzaniem


Przy wykonywaniu powłoki malarskiej na elewacjach obiektów reprezentacyjnych oraz budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy drogach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu zakładów przemysłowych oraz w centrach dużych miast najlepiej sprawdza się farba silikonowa ARMASIL F. Farba ta pozwala na wykonanie dekoracyjnych i ochronnych powłok o wyjątkowej odporności na zabrudzanie i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Tworzy trwałą powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności i niskiej nasiąkliwości powierzchniowej. Po zmoczeniu silikonowej powłoki na jej powierzchni występuje efekt „odpychania” cząsteczek wody. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów atmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Farba silikonowa może być stosowana na wszelkich podłożach mineralnych jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Dostępna jest w szerokiej palecie kolorów wg wzornika Farby KABE lub wg dostarczonego wzoru, możliwego do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych. Przed nanoszeniem farby ARMASIL F chłonne podłoża należy zagruntować preparatem HYDROPOR.

6. Dodatkowa ochrona elewacji przed rozwojem glonów i grzybów


W przypadku wykonywania powłoki malarskiej na elewacjach budynków narażonych na porost glonów i grzybów, szczególnie przy renowacji systemów ociepleń oraz przy malowaniu budynków położonych w miejscach zacienionych, o podwyższonej wilgotności i miejscach o dużej koncentracji roślin zalecamy zastosowanie do wyżej wymienionych farb specjalnego środka zabezpieczającego dostępnego w formie usługi dodatkowej. 

7. Najczęstsze błędy przy malowaniu elewacji i jak ich unikać

a) Nie właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże pod elewacyjną powłokę malarską powinno być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie luźne niezwiązane z podłożem warstwy należy wcześniej usunąć. Stare podłoża mineralne należy zmyć rozproszonym strumieniem wody. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych konieczne jest zachowanie odpowiedniego okresu sezonowania podłoża.

b) Niewłaściwe dobrany rodzaj farby do właściwości podłoża. Farby elewacyjne różnią się swoim składem i właściwościami i dlatego powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża. Obowiązuje zasada, iż najlepiej stosować ten sam rodzaj farby, co rodzaj podłoża jak np. na tynki akrylowe stosujemy farby akrylowe, na tynki krzemianowe farby krzemianowe itd.). Przy czym farby krzemianowe (silikatowe) można stosować wyłącznie na podłoża mineralne. Wyjątkiem w tej grupie jest farba polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) NOVALIT F która z powodzeniem może być również stosowana na podłoża na bazie tworzyw sztucznych.

c) Nie gruntowanie chłonnego podłoża. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne lub kredujące należy zagruntować odpowiednim dla danej farby preparatem gruntującym. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania farby. 

d) Nakładanie farby podczas niekorzystnych warunków zewnętrznych. W celu uniknięcia zjawiska powstawania różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą od +5°C do +25°C. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celu zabezpieczenia całkowicie niewyschniętej powłoki przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

e) Nakładanie powłoki o niewłaściwej grubości lub nadmierne rozcieńczanie farby. Farba elewacyjna powinna być zawsze nakładana w dwóch cienkich warstwach, zapewniających całkowite i równomierne pokrycie podłoża. Nałożenie tylko jednej warstwy nie pozwala na uzyskanie odpowiedniej grubości powłoki zapewniającej jej trwałość i wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych. Natomiast dodanie do farby zbyt dużej ilości wody może spowodować zmniejszenie stopnia krycia, różnice w odcieniach oraz znaczne pogorszenie właściwości wytrzymałościowych powłoki.

Supreme Poradnik