Firma Farby KABE Polska została Partnerem Aranżacyjnym Wystawy „Na Jednej strunie: Malczewski i Słowacki”. 

Pokaz malarstwa i rysunków Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, jest  okazją do spojrzenia na twórczość tego artysty przez pryzmat dzieł Juliusza Słowackiego. 

Zobaczyć można rzadko pokazywane rysunki Słowackiego i Malczewskiego, a wśród nich te młodzieńcze, będące świadectwem zainteresowań artystycznych przyszłych wybitnych twórców, sztuką dawnych mistrzów.

Supreme Poradnik