W dniach 19-20.03.2018 r. w  Pałacu Wielopolskich Urzędu Miasta Krakowa odbył się  XVII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej.


Kongres na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych. Jest to spotkanie, na którym goście z Polski i Europy wymieniają swoje poglądy oraz poznają problematykę związaną z pracami renowacyjnymi charakterystycznymi dla danego regionu / kraju.


EKIR łączy „świat” zabytków z nowoczesnymi technologiami.
Elementem programu każdego kongresu jest konkurs RENOWATOR, podczas którego przyznawane są nagrody w dwóch kategoriach – pierwsza „Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych”, druga „Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych” oraz „Za całokształt dokonań w dziedzinie renowacji obiektów zabytkowych”.


Podczas tegorocznego Kongresu Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. zdobyła wyróżnienie w konkursie RENOWATOR w drugiej kategorii „Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych” za wapienną masę szpachlową Historica WMS, farbę wapienną do wnętrz Historica FWW, polikrzemianową farbę lazurującą Novalit L.

Zapraszamy do zapoznania się z foto relacją z wydarzenia na stronie www.historica.com.pl


Supreme Poradnik