Podejmując decyzję o ociepleniu domu stajemy wobec trudnego wyboru materiału termoizolacyjnego: zastosować styropian, styropian perforowany czy też wełnę mineralną. Własności izolacyjne wszystkich tych materiałów są do siebie zbliżone, również oszczędności przy zastosowaniu styropianu lub wełny mineralnej o takiej samej grubości będą podobne. Wszystkie te materiały mają swoje zalety, lecz występują także pewne różnice, które mogą ostatecznie zadecydować o wyborze konkretnego systemu.

Ocieplenie domu styropianem

Styropian jest materiałem mało nasiąkliwym i nie traci swoich właściwości izolacyjnych w środowisku wilgotnym. Jest bardzo lekki i łatwy w obróbce, przy montażu można stosować najprostsze narzędzia, materiał nie pyli i jest łatwy w transporcie. Styropian jest materiałem trwałym, który wraz z upływem czasu nie zmienia swoich właściwości mechanicznych. Mimo że powstaje w wyniku reakcji chemicznych nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia. Z drugiej strony styropian jest mało odporny na promieniowanie UV (dlatego musi być zabudowany), wysoką temperaturę (powyżej 80°C topi się) i rozpuszczalniki organiczne. Posiada niską paroprzepuszczalność (za wyjątkiem styropianu perforowanego) i niewielką izolacyjność akustyczną.


Ocieplenie budynku styropianem - Farby Kabe

Do wykonywania ocieplenia w technologii złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (z ang. ETICS) stosuje się płyty z samogasnącego styropianu ekspandowanego (w skrócie EPS) klasy Fasada / Ściana. Płyty z tego styropianu występują w kilku odmianach, różniących się parametrami technicznymi. Krawędzie tych płyt mogą być gładkie lub frezowane (na pióro i wpust albo do łączenia na zakład). W systemach ociepleń można stosować płyty styropianowe posiadające oznaczenia zgodne z kodem podanym w aprobacie technicznej systemu ociepleń.

Oprócz pełnych płyt ze styropianu występują także płyty ze styropianu perforowanego EPS KLIMA, które posiadają 5-krotnie wyższą paroprzepuszczalność, 50% wyższą wytrzymałość na rozciąganie i mogą być stosowane w systemach ociepleń Farby KABEKABE THERM RENO, KABE THERM AKORD oraz KABE THERM EPS. Styropian perforowany umożliwia szybsze wysychanie ścian i jest tańszą alternatywą dla wełny mineralnej, szczególnie w przypadku szybko realizowanych i oddawanych budynków (jeszcze całkowicie niewysezonowanych), przy ścianach zewnętrznych wykonanych z materiałów porowatych (tj: beton komórkowy, ceramika poryzowana, żużlobeton) oraz przy termorenowacji zawilgoconych ścian.

Sprawdź:
Systemy ocieplania budynków oparte na styropianie
Systemy ocieplania budynków oparte na styropianie perforowanym

Ocieplanie wełną mineralną

Wełna mineralna powstaje z rozpylania roztopionych skał bazaltowych i ma strukturę włóknistą. Produkty z wełny mineralnej są całkowicie niepalne i odporne na wysokie temperatury. Odznaczają się dużą elastycznością i izolacyjnością akustyczną. Wełna mineralna jest przepuszczalna dla pary wodnej, dzięki czemu umożliwia swobodne oddychanie ścian. Jest materiałem odpornym na korozję biologiczną i związki chemiczne. Płyty z wełny mineralnej są hydrofobizowane i nie chłoną wilgoci z powietrza. Jednocześnie wełna mineralna jest znacznie cięższa od styropianu, posiada mniejszą sztywność i wytrzymałość mechaniczną. W przypadku zawilgocenia bezpowrotnie traci swoje właściwości termoizolacyjne. Jest materiałem droższym i trudniejszym w obróbce.


W systemie ociepleń KABE THERM MW mogą być stosowane 3 rodzaje płyt, różniące się budową, gęstością i wymiarami. 

> Pierwszy rodzaj to płyty fasadowe o zaburzonym układzie włókien (o gęstości 120÷160 kg/m3 i wytrzymałości na rozrywanie w kierunku prostopadłym do powierzchni płyt od 7,5 do 15 MPa) i wymiarach: długość 100÷120 cm, szerokość 50÷60 cm. 

> Drugi rodzaj to płyty lamelowe o prostopadłym układzie włókien do płaszczyzny płyty (o gęstości 80÷120 kg/m3 i wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym do powierzchni płyt 80÷100 MPa). Najczęściej spotykane wymiary tych płyt to 120 x 20 cm. 

> Trzeci rodzaj to płyty dwugęstościowe składające z dwóch warstw o różnej gęstości i parametrach izolacyjnych. Występują one o wymiarach: długość 100÷120 cm, szerokość 50÷60 cm.

System KABE THERM MW znajdzie również zastosowanie gdy przy wyborze systemu ociepleń kluczową rolę odrywają wymogi związane z ochroną przeciwpożarową budynku i zastosowanie niepalnego materiału termoizolacyjnego oraz w przypadku ocieplania ścian budynków wykonanych z materiałów o wysokiej paroprzepuszczalności (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana) oraz strefach o dużym natężeniu hałasu.

Sprawdź:
Systemy ocieplania budynków oparte na wełnie mineralnej

Najbardziej popularne są jednak systemy ociepleń na bazie styropianu: KABE THERM RENO, KABE THERM AKORD i KABE THERM EPS. Powodem są przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne i łatwiejsza technologia termomodernizacji istniejących budynków. Sam materiał izolacyjny jakim jest styropian jest bardzo lekki i przez to łatwiejszy w transporcie i obróbce. Ponadto sposób mocowania izolacji termicznej do podłoża jest znacznie łatwiejszy do wykonania.  W rezultacie również koszty robocizny są niższe, niż przy zastosowaniu systemów opartych na wełnie mineralnej.

Supreme Poradnik