Szwajcarska jakość:

Swiss Standards
Strona główna Biblioteki detali CAD

Biblioteki detali CAD

Rysunki techniczne detali związanych z prawidłowym wykonaniem systemów ociepleń marki KABE THERM
Rys. 01 Budowa systemu ociepleń KABE THERM RENO
PDF    Brak pliku
Rys. 02a Budowa systemu ociepleń KABE THERM RENO na istniejący system ociepleń na bazie styropianu (bez warstwy wykończeniowej i zbrojącej)
PDF    DWG
Rys. 02b Budowa systemu ociepleń KABE THERM RENO na istniejący system ociepleń na bazie styropianu (z warstwą wykończeniową)
PDF    DWG
Rys. 04  Budowa systemu ociepleń KABE THERM SM
PDF    DWG
Rys. 05  Budowa systemu ociepleń KABE THERM RENO ze styropianem perforowanym KLIMA
PDF    DWG
Rys. 08 Budowa systemu ociepleń KABE THERM MW
PDF    DWG
Rys. 09  Budowa systemu ociepleń KABE THERM WMM
PDF    DWG
Rys.10 Detal zakończenia systemu ociepleniowego przy cokole nad ziemią (piwnice nieogrzewane)
PDF    DWG
Rys. 11  Detal ocieplenia cokołu cofniętego przy niewielkim zagłębieniu w gruncie
PDF    DWG
Rys. 12 Detal ocieplenia cokołu przy niewielkim zagłębieniu w gruncie
PDF    DWG
Rys. 13 Detal ocieplenia cokołu w licu ocieplonej elewacji
PDF    DWG
Rys. 14 Detal ocieplenia cokołu cofniętego przy ocieplaniu ścian piwnic
PDF    DWG
Rys. 15 Detal ocieplenia ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie (piwnice ogrzewane)
PDF    DWG
Rys. 16 Detal ocieplenia ościeża okiennego/drzwiowego bez węgarka
PDF    DWG
Rys. 17 Detal ocieplenia ościeża okiennego z węgarkiem
PDF    Brak pliku
Rys. 18 Detal ocieplenia ściany z oknem osadzonym w licu muru
PDF    DWG
Rys. 19 Detal ocieplenia naproża okiennego/drzwiowego
PDF    DWG
Rys. 20 Detal ocieplenia naproża okiennego/drzwiowego z żaluzją zewnętrzną osadzoną w płaszczyźnie muru
PDF    DWG
Rys. 21 Detal ocieplenia naproża okiennego/drzwiowego ze skrzynką rolety osadzoną w płaszczyźnie muru
PDF    DWG
Rys. 22  Detal ocieplenia naproża okiennego/drzwiowego ze skrzynką rolety osadzoną na zewnątrz
PDF    DWG
Rys. 23  Detal ocieplenia parapetu okiennego
PDF    DWG
Rys. 24  Detal połączenia systemu ociepleniowego z monolityczną płytką balkonową – cofnięty cokół
PDF    DWG
Rys. 25  Detal połączenia systemu ociepleniowego z prefabrykowaną płytką balkonową – cofnięty cokół
PDF    DWG
Rys. 26  Detal połączenia systemu ociepleniowego z dachem spadzistym ocieplonym
PDF    DWG
Rys. 27 Detal połączenia systemu ociepleniowego z dachem skośnym nieocieplonym
PDF    DWG
Rys. 28  Detal połączenia systemu ociepleniowego z górną krawędzią dachu skośnego
PDF    DWG
Rys. 29 Detal połączenia systemu ociepleniowego z boczną krawędzią dachu (rynna wewnętrzna)
PDF    DWG
Rys. 30 Detal połączenia systemu ociepleniowego z podbitką dachową/deską szczytową
PDF    DWG
Rys. 31 Detal połączenia systemu ociepleniowego z dachem płaskim
PDF    DWG
Rys. 32 Detal połączenia attyki
PDF    DWG
Rys. 33 Szczelina dylatacyjna systemu ociepleniowego – przekrój poziomy
PDF    DWG
Rys. 34 Połączenie systemu ociepleniowego ze ścianą – przekrój poziomy
PDF    DWG