Bezpieczne stosowanie mas tynkarskich i farb elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności.

W naszym klimacie w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny często zachodzi konieczność prowadzenia czy też dokończenia prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (od +1°C do +10°C) i podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%). W takich warunkach zewnętrzne materiały wykończeniowe tj. masy tynkarskie czy też farby elewacyjne, zawierające w swoim składzie również wodę, wysychają zdecydowanie dłużej, co znacznie podnosi ryzyko ich spłukania przez opady atmosferyczne czy też przemrożenia w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C. W celu ograniczenia niepotrzebnego ryzyka pogorszenia estetyki i trwałości elewacji na skutek zmiany warunków atmosferycznych, firma Farby KABE oferuje specjalny preparat przyspieszający wysychanie tynków i farb pod nazwą KABE SPRINT

Preparat KABE SPRINT jest łatwym w użyciu gotowym dodatkiem przyspieszającym proces wiązania i wysychania tynków akrylowych PERMURO, polikrzemianowych NOVALIT T i silikonowych ARMASIL T oraz elewacyjnych farb akrylowych BUGOFLEX, polikrzemianowych NOVALIT F i  silikonowych ARMASIL F. Preparat aplikuje się w ustalonych proporcjach do opakowania tynku oraz farby, bezpośrednio przed ich wymieszaniem i zastosowaniem na elewacji. Na każde 25 kg opakowanie tynku stosuje się jedno opakowanie (250 ml) preparatu KABE SPRINT, zaś w przypadku farby elewacyjnej dozuje się 150 ml preparatu (3/5 butelki) na każde 10 litrowe opakowanie farby. Działanie preparatu KABE SPRINT zachodzi po nałożeniu materiału na ścianę i polega na szybkim wytrąceniu i odparowaniu wody z powierzchni wyprawy lub powłoki malarskiej i znacznym skróceniu pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych. Dzięki temu, drugi etap, polegający na wiązaniu spoiwa i wysychaniu, rozpoczyna się znacznie wcześniej, a nałożony materiał szybciej (już po około 6÷8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady atmosferyczne. Szybkość działania preparatu jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia, a zastosowanie preparatu nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia właściwości użytkowych wyprawy tynkarskiej i powłoki malarskiej. 
 
Przy stosowaniu materiałów wykończeniowych w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach warunkujących  skuteczność zastosowanego dodatku przyspieszającego wysychanie. 
1. Podłoże nie może być przemrożone i musi spełniać wymogi dotyczące właściwego przygotowania podłoża pod tynk cienkowarstwowy lub farbę elewacyjną.
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić prognozę pogody na najbliższe 24 godziny. 
Uwaga: Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu, ponieważ aplikacja i pierwszy etap procesu wiązania musi odbywać się w dodatnich temperaturach! Przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80% zastosowanie środka może spowodować całkowite zatrzymanie wiązania tynków i farb.
3. Należy ściśle przestrzegać określonych proporcji dodawania preparatu do tynków i farb.
4. Prace wykończeniowe najlepiej rozpocząć rano, aby po ich zakończeniu pozostał jak najdłuższy okres wysychania, jeszcze przed zapadnięciem zmroku i spadkiem temperatury.  
5. Nie stosować preparatu przyspieszającego KABE SPRINT do mineralnych zapraw KOMBI, tynków mineralnych MINERALIT T, tynków mozaikowych MARMURIT, tynków natryskowych z linii AKORD oraz tynków i farb krzemianowych CALSILIT na bazie potasowego szkła wodnego.    
6. Preparat KABE SPRINT działa drażniąco na oczy i skórę, dlatego należy unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 


Podejmując decyzję wykonaniu prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności stajemy wobec trudnego wyboru, czy jest sens ryzykować pogorszeniem estetyki i trwałości elewacji w przypadku załamania pogody. W celu rozwiązania tego dylematu firma Farby KABE Polska oferuje sprawdzone rozwiązanie w postaci specjalnego preparatu przyspieszającego wysychanie szerokiej grupy mas tynkarskich i farb elewacyjnych, bez pogorszenia ich wyglądu i trwałości. 

Supreme Poradnik