W naszym klimacie w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, często zachodzi konieczność prowadzenia czy też dokończenia prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (od +1°C do +10°C) i podwyższonej wilgotności powietrza (do ok. 80%). Jak zatem w takich warunkach skutecznie wykończyć malowanie tynku ścian zewnętrznych, jeśli proces schnięcia tynków i farb elewacyjnych po malowaniu trwa o wiele dłużej?

W takich warunkach zewnętrzne materiały wykończeniowe tj. tynki czy też farby elewacyjne, zawierające w swoim składzie również wodę, wysychają zdecydowanie dłużej, co znacznie podnosi ryzyko ich spłukania przez opady atmosferyczne czy też przemrożenia w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C. W celu ograniczenia niepotrzebnego ryzyka pogorszenia estetyki i trwałości elewacji na skutek zmiany warunków atmosferycznych, firma Farby KABE oferuje specjalny preparat przyspieszający wysychanie tynków i farb pod nazwą KABE SPRINT.

Szybkie malowanie tynków ścian zewnętrznych – KABE SPRINT

Preparat KABE SPRINT jest łatwym w użyciu gotowym dodatkiem przyspieszającym proces wiązania i wysychania tynków akrylowych PERMURO, tynków polikrzemianowych NOVALIT T i tynków silikonowych ARMASIL T oraz elewacyjnych farb akrylowych BUGOFLEX, farb polikrzemianowych NOVALIT F i farb silikonowych ARMASIL F.

Aplikacja preparatu KABE SPRINT

Preparat aplikuje się w ustalonych proporcjach do opakowania tynku oraz farby, bezpośrednio przed ich wymieszaniem i zastosowaniem na elewacji. Na każde 25 kg opakowanie tynku stosuje się jedno opakowanie (250 ml) preparatu KABE SPRINT, zaś w przypadku farby elewacyjnej dozuje się 150 ml preparatu (3/5 butelki) na każde 10 litrowe opakowanie farby.

kabe sprint
PREPARAT KABE SPRINT

Jak działa preparat KABE sprint pomalowane tynki i ściany

Działanie preparatu KABE SPRINT zachodzi po nałożeniu materiału na ścianę i polega na szybkim wytrąceniu i odparowaniu wody z powierzchni wyprawy lub powłoki malarskiej i znacznym skróceniu pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych. Dzięki temu, drugi etap, polegający na wiązaniu spoiwa i wysychaniu, rozpoczyna się znacznie wcześniej, a nałożony materiał szybciej (już po około 6÷8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady atmosferyczne. Szybkość działania preparatu jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia, a zastosowanie preparatu nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia właściwości użytkowych wyprawy tynkarskiej i powłoki malarskiej.

Zasady warunkujące skuteczność preparatu przyspieszającego wysychanie tynku i farb po malowaniu ścian zewnętrznych

Przy stosowaniu materiałów wykończeniowych w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach warunkujących skuteczność zastosowanego dodatku przyspieszającego wysychanie:

  1. Podłoże nie może być przemrożone i musi spełniać wymogi dotyczące właściwego przygotowania podłoża pod tynk cienkowarstwowy lub farbę elewacyjną.
  2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić prognozę pogody na najbliższe 24 godziny. Uwaga: Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu, ponieważ aplikacja i pierwszy etap procesu wiązania musi odbywać się w dodatnich temperaturach! Przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80% zastosowanie środka może spowodować całkowite zatrzymanie wiązania tynków i farb.
  3. Należy ściśle przestrzegać określonych proporcji dodawania preparatu do tynków i farb.
  4. Prace wykończeniowe najlepiej rozpocząć rano, aby po ich zakończeniu pozostał jak najdłuższy okres wysychania, jeszcze przed zapadnięciem zmroku i spadkiem temperatury. 
  5. Nie stosować preparatu przyspieszającego KABE SPRINT do mineralnych zapraw KOMBI, tynków mineralnych MINERALIT T, tynków mozaikowych MARMURIT, tynków natryskowych z linii AKORD oraz tynków i farb krzemianowych CALSILIT na bazie potasowego szkła wodnego.   
  6. Preparat KABE SPRINT działa drażniąco na oczy i skórę, dlatego należy unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Podejmując decyzję wykonaniu prac elewacyjnych: tynkowanie elewacji, malowanie ścian zewnętrznych w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności stajemy wobec trudnego wyboru, czy jest sens ryzykować pogorszeniem estetyki i trwałości elewacji w przypadku załamania pogody. W celu rozwiązania tego dylematu firma Farby KABE Polska oferuje sprawdzone rozwiązanie w postaci specjalnego preparatu przyspieszającego wysychanie szerokiej grupy mas tynkarskich i farb elewacyjnych, bez pogorszenia ich wyglądu i trwałości.

Zastrzeżenie: przedstawione w niniejszym artykule metody postępowania stanowią jedynie propozycje działań, które w konkretnej sytuacji ze względu na specyfikę danego przypadku mogą się nie nadawać do zastosowania i nie gwarantować osiągnięcia takiego efektu. Wobec tego, przed zastosowaniem określonego sposobu postępowania należy go każdorazowo poddać analizie przez pryzmat posiadanej specjalistycznej wiedzy technicznej lub skonsultować ze specjalistami w zakresie danej dziedziny. Każdorazowo należy również stosować się do wymogów wynikających z norm i certyfikatów dotyczących konkretnych produktów. Farby KABE Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, ani za szkody wywołane zastosowaniem metod opisanych w niniejszym artykule, ani za fakt, że produkty marki Farby KABE mogą się w konkretnej sytuacji nie nadawać do zastosowania w sposób opisany w niniejszym artykule. 

Supreme Poradnik