Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Nowy obiekt referencyjny - Stacja Krwiodawstawa w Raciborzu

Stacja Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Raciborzu to kolejny obiekt, które wpisujemy na listę referencyjną Farby KABE Polska.


Unikalny w skali całego kraju, czerwony „obły” budynek przypomina krwiobieg.


W pomieszczeniach stacji została zastosowana farba lateksowa do ścian i sufitów Prolatex.