Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Masztalarnia Goraj - Zamek

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek Masztalarnia to kolejny obiekt, który wpisujemy na listę referencyjną Farby KABE.


Masztalarnia pełniła funkcję przede wszystkim gospodarczą. Znajdowały tu się stajnie wraz z ujeżdżalnią koni, garaże w których hrabia parkował swoje samochody oraz kilka powozów. Dwa z nich zostały przekazane do Muzeum w Łańcucie.


Do 2013 r. „Masztalarnia” stanowiła miejsce zajęć edukacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu. W 2013 roku dzięki inicjatywie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile przystąpiono do prac związanych z koncepcją projektową. Wszystkie prace przebiegały przy udziale konserwatora zabytków i zostały zakończone na przełomie 2017 – 2018 r.


Obecnie w zmodernizowanym budynku „Masztelarni” znajduje się Centrum Promocji Lasów Państwowych.


Na obiekcie zostały wykorzystane produkty marki Farby KABE:

- Armasil T

- Armasil F

- Aquatex