Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

BCC Dzieciom

29 listopada 2013 odbyła się kolejna jubileuszowa X edycja imprezy "BCC Dzieciom" organizowanej przez Katowicką Lożę Business Centre Club dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. 
Wydarzenie to w Expo Silesia odbyło się po raz szósty.

Farby KABE przyczyniła się do uśmiechu i radości dzieci, będąc jednym ze sponsorów świątecznych paczek, które na zakończenie otrzymali wszyscy uczestnicy zabawy.