Powstał kolejny mural z wykorzystaniem produktów marki Farby KABE.

Malowidło powstało na budynku Galerii Bielskiej BWA i nosi nazwę „Czułość drzew”. Jest ilustracyjną opowieścią o kontakcie z drzewami, potrzebie ich bliskości w naszym otoczeniu i doświadczeniu.

O potrzebie rozumienia i współgrania z naturą, której jesteśmy częścią. Mural jest też nawiązaniem do bezpośredniego sąsiedztwa drzew po przeciwnej stronie ulicy, których korony odbijają się szybach galerii. Ich odbicia łączą się z kształtami drzew na muralu w całość.

Symbolika drzew ma jeszcze dodatkowe znaczenie w kontekście miejsca, mocnego ukorzenienia, ugruntowania i silnych związków natury z kulturą.

Supreme Poradnik